Vēstules teksts Atkārtota sabiedriskā apspriešana par valsts atbalstu “”Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2023. gada 23. jūnija regulu Nr.2023/1315, Satiksmes ministrija uzsāk atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalstu “”Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”.

Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 11. septembrim:

  1. Aicina izteikt piezīmes par plānoto publisko pasākumu;
  2. Lūdz iesniegt argumentētu informāciju par esošo fiksētā platjoslas tīklu, tai skaitā fiksēto bezvadu piekļuves tīklu, kas maksimumstundas apstākļos nodrošinātu vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu (robežvērtības ātrums), vai kurus plānots izvērst mērķa apgabalā līdz 31.12.2026.

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti skatāmi saitē: www.sam.gov.lv/lv/jaunums/atkartota-sabiedriska-apspriesana-par-valsts-atbalstu-pedejas-judzes-elektronisko-sakaru-tiklu-infrastrukturas-attistisana

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2023. gada 23. jūnija regulu Nr.2023/1315, Satiksmes ministrija uzsāk atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalstu “”Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”.

Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 11. septembrim:

  1. Aicina izteikt piezīmes par plānoto publisko pasākumu;
  2. Lūdz iesniegt argumentētu informāciju par esošo fiksētā platjoslas tīklu, tai skaitā fiksēto bezvadu piekļuves tīklu, kas maksimumstundas apstākļos nodrošinātu vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu (robežvērtības ātrums), vai kurus plānots izvērst mērķa apgabalā līdz 31.12.2026.

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti skatāmi saitē: www.sam.gov.lv/lv/jaunums/atkartota-sabiedriska-apspriesana-par-valsts-atbalstu-pedejas-judzes-elektronisko-sakaru-tiklu-infrastrukturas-attistisanav