A12: Kādas vērtības šobrīd svarīgas sabiedrībai – “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītāja Oskara ZUĢICKA viedoklis

Jaunajā žurnāla “A12” numurā:
✔️ māla krūkas un mīļkrūzītes ar cilvēka sejas vaibstiem – Daces un Imanta LOSĀNU stāsts par atgriešanos Latgalē, Pīterkolnā;
✔️ kādas vērtības šobrīd svarīgas sabiedrībai – centra “Europe Direct Dienvidlatgale” vadītāja Oskara ZUĢICKA viedoklis;
✔️ kā jaunietis no Preiļu novada spēj iekarot starptautiskus mērogus – mākslinieka Kristapa ANCĀNA ceļš uz panākumiem Londonā, Ņujorkā un citviet;
✔️ kā sekot savas dzīves ceļa zvaigznei un kā piedzīvot atvērtas debesis – prāvesta, Atzinības krusta kavaliera Staņislava PRIKUĻA spēka vārdi;
✔️ izzūdošie piena galdi un mirkļu ķeršana – Amandas ANUSĀNES radošās aktivitātes;
✔️ Indija latgalietes Lauras JURČAS acīm – atklājumi, pārsteigumi, emocijas;
✔️ Kā arī citi stāsti – par mālu, Aglonas staciju un ieskats Latgales jaunajās grāmatās un muzeju izstādēs.
Tiekamies žurnāla lappusēs un smeļamies spēku un iedvesmu no līdzcilvēkiem!