VARAM rosina palielināt plānošanas reģionu funkcijas

Šī gada 23. augustā notika sanāksme, kurā tik runāts par atvieglotu valsts pakalpojumu pieejamību reģionos, prioritāri skolu tīklu, kā arī par vienotā sabiedriskās kārtības (valsts policijas, pašvaldību policijas) tīkla izveidi.

Latgales plānošanas reģionu (LPR) pārstāvēja tā Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Attīstības plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas projektu eksperte Kristīne Smagare.

Pašvaldību likumā ir paredzēts, ka viena no pašvaldību funkcijām ir piedalīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, kas nozīmē arī pašvaldības policijas izveidi un finansēšanu. 2023. gada 1. janvāra dati liecina, ka pašvaldības policija vēl jāizveido 4 Latgales pašvaldībās.

Par plānošanas reģionu lomu palielināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ierosina  palielināt plānošanas reģionu lomu drošības pasākumu koordinēšanā reģiona ietvaros divas jomās – civilās aizsardzības un sabiedriskās kārtības.

Plānošanas reģionu lomas palielināšana drošības pasākumu koordinēšanā reģiona ietvaros nemainīs citu atbildīgo dienestu darbu.

Latgales plānošanas reģions