VARAM: Norisināsies konference par Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumiem un iespējām

2023.gada 12.maijā notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā konference “Austrumu pierobeža: attīstības iespējas un izaicinājumi attālajiem reģioniem”. Tajā apspriedīs Latvijas un Eiropas Savienības Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, tai skaitā iespējamos atbalsta pasākumus ekonomikas attīstības veicināšanai, izzinot citu valstu pieredzi attālo reģionu attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā.

Konferences ietvaros paredzēts uzklausīt un apspriest citu valstu pieredzi Eiropas Savienības Austrumu pierobežas teritoriju attīstīšanā, vērtējot tās piemērotību Latvijas apstākļiem, ņemot vērā globālās, Eiropas un Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības tendences. Tāpat tiks meklēti papildus iespējamie atbalsta instrumenti Eiropas Savienības līmeņa atbalsta programmai Austrumu pierobežas teritorijām, t.sk. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto sociāli ekonomisko seku mazināšanai.

Aicinām visus interesentus reģistrēt savu dalību konferencē līdz š.g. 28.aprīlim saitē: forms.gle/F8mH6nzo6qgyBVHJ6.
Norises vieta – Radisson Latvija, telpa “ALFA”, Elizabetes iela 55, Rīga.

Konferencē aicināti piedalīties un dalīties pieredzē pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Norvēģijas, kā arī no Eiropas Komisijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD). Konferences darba valodas būs latviešu un angļu, nodrošinot sinhronu tulkošanu. Tiks nodrošināta arī iespēja konferencē piedalīties attālināti.

Konference tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale)” ietvaros.

AVOTS