Vakances SIF Vienas pieturas aģentūrā Daugavpilī

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Vienas pieturas aģentūras Daugavpils filiālē tiks nodrošināts informatīvs atbalsts un sniegti pakalpojumi trešo valstu pilsoņiem. SIF šā gada sākumā uzsāka jauna pakalpojuma attīstīšanu – Vienas pieturas aģentūras izveidi ārzemniekiem. Tās mērķis ir vienuviet nodrošināt informatīvu atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem (tajā skaitā Ukrainas civiliedzīvotājiem) un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (bēgļiem, personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētājiem), lai sniegtu atbalstu, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, un palīdzētu personām sociālekonomiski iekļauties sabiedrībā. Līdz šim šādas aģentūras atklātas Rīgā, Liepājā un Jelgavā.

Vienas pieturas aģentūrā klātienes un attālinātās konsultācijās latviešu, angļu un krievu valodā varēs saņemt informāciju par uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu un citiem jautājumiem Latvijā.

Tiks nodrošināti mutiskie tulkojumi retajās valodās, piemēram, arābu, farsi, turku, tadžiku un citās, izvērtējot personas individuālās vajadzības. Līdz gada beigām plānots nodrošināt arī jurista, psihologa un citu speciālistu individuālas konsultācijas, kā arī rakstisko tulkošanu retajās valodās.

Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnē www.integration.lv un www.sif.gov.lv

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta SIF īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta gaitā, kam finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda.

AKTUĀLĀS VAKANCES

Pārmaiņu aģenta galvenie pienākumi: sniegt atbalstu klientam dažādu ikdienas situāciju risināšanā, kā arī integrācijas un sociālekonomiskās iekļaušanās procesā, palīdzot apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas. Organizēt un nodrošināt klientam pieejamos pakalpojumus. Vēlama pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā t.sk. profesionāla pieredze pielietot sociālā darba teorijas, metodes un individuālās konsultāciju formas – informatīvas, personorientētas un uz palīdzības procesu orientētas konsultācijas.

Plašāk par vakanci ŠEIT

Klientu konsultantanta galvenie pienākumi: klientu konsultēšana telefoniski un klātienē par uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu un citiem jautājumiem Latvijā. Vēlama pieredze klientu apkalpošanā veicot klientu primāro vajadzību un problēmu identificēšanu.

Plašāk par vakanci ŠEIT

Pieteikšanās termiņš ir 15. oktobris.