Uzsākta projekta Pure Water II īstenošana

2023.gada 28.jūnijā Latgales plānošanas reģions tikās Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LVIII-065 „Ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana Latgales reģionā”, akronīms Pure Water II, partneriem, kas bija aicināti uz pirmo Uzraudzības komitejas sanāksmi, Vadības grupas sanāksmi Rēzeknē. Projekts Pure Water II  atbilst programmas prioritātei “Kopīgas darbības vides aizsardzībai” un tiek īstenots, lai padarītu programmas ietvaros  iepriekš īstenotā projekta LV-RU-003 Pure Water rezultātus pieejamus un atpazīstamākus plašākai mērķauditorijai.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Ūdens resursu nepieciešamība un tā saudzīga izmantošana katru gadu ir arvien aktuāls jautājums, par ko ir aktīvi jārunā sabiedrībā. Sanāksmēs piedalījās projekta partneru nozīmētie pārstāvji. Uzraudzības komitejas sanāksmē dalībnieki tika informēti par plānoto projekta aktivitāšu norisi atbilstoši projekta laika plānam un uzklausīja katra projekta partnera uzsāktos darbus. Pure Water II ieviešana paredzēta īsā laika periodā, t.i., līdz šī gada 15.novembrim (6 mēneši), tādēļ projekta partneri jau pēc Granta līguma noslēgšanas un Partnerības līguma noslēgšanas aktīvi uzsāka projektā paredzēto aktivitāšu sagatavošanas darbus un izsludināja lielākos iepirkumus elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Latgales plānošanas reģions publiskā iepirkuma “Pasākumu organizēšana Latgales plānošanas reģiona vajadzībām” rezultātā tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības SIA “FORTE PRODUCTION” par  iepirkuma 1. daļu  “Ūdens festivāla organizēšana”.  Latgales ūdens festivāls norisināsies 05.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ir izsludinājusi publisko iepirkumu “Multimediālās interaktīvās ekspozīcijas “Ūdens”” izveide, kuru paredzēts uzstādīt Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” projekta noslēgumā, 2023.gada novembrī.

Vadības grupas sanāksmē tika pārrunāti ikmēneša atskaites sagatavošanas nosacījumi un apspriesti projektā paredzētās vasaras aktivitātes: krāsojamo vides objektu “Krāsojamie viļņi” uzstādīšana sabiedrībai, Ūdens pasakas izveide uz betona sienas/žoga  gar Zemnieku ielu, Rēzeknē, Latgales ūdens festivāla organizēšana. Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis publisko iepirkumu par ārvalstu vizīšu organizēšanu, kura rezultātā ir piešķirtas tiesības līguma slēgšanai SIA “Nikos Travel” par  apmācību brauciena organizēšanu uz Kristianstadi Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem un ūdenssaimniecību pārstāvjiem, ar mērķi stiprināt darbinieku kapacitāti ūdensapgādes jomā un notekūdeņu apsaimniekošanā, gūstot Zviedrijas pieredzi par modernām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām  un risinājumiem. Apmācību brauciens plānots septembrī. Darba ir daudz, tāpēc projekta partneri ir noskaņoti  optimistiski plānotās projekta aktivitātes īstenot termiņā.

Projektu vadītāja Natālija Kurakina, e-pasts: natalija.kurakina@lpr.gov.lv