Uz Norvēģiju pēc videi draudzīgiem un inovatīviem risinājumiem

Arvien plašāk tiek diskutēts par dažādu videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanu daudzās jomās, kā, piemēram, būvniecībā, ražošanā, pārtikā, mazākās vai lielākās saimniecībās utt. “Zaļā domāšana” kļūst arvien populārāka un tās integrācija – arvien iespējamāka un vienkāršāka.

No 2023. gada 12. līdz 16. jūnijam Latgales plānošanas reģiona pašvaldību darbinieki 20 cilvēku delegācijas sastāvā devās uz Hamaras pašvaldību Norvēģijā pieredzes apmaiņas braucienā, kurš tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības iniciatīvas “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā“ ietvaros.  Brauciena mērķis bija gūt pieredzi pakalpojumu sniegšanas organizācijā, videi draudzīgu risinājumu ieviešanā un sabiedrības iesaistē lēmumu pieņemšanā.

Vizītes ietvaros tika organizēta tikšanās ar Hamaras pašvaldības pārstāvjiem, iepazīšanās ar pašvaldības darba organizāciju un struktūru – vadību, plānošanu un lēmumu pieņemšanu. Pieņemšanas laikā pie pašvaldības vadītāja Einar Busterud tika prezentēts Latgales plānošanas reģions un visas 9 delegāciju pārstāvošās pašvaldības. Tika apmeklēts arī Hamaras Tirdzniecības centra “CC Hamar” publiskais parks, kas atrodas uz TC jumta un ir labiekārtots ar spēļu laukumiem, āra trenažieriem, atpūtas soliņiem, zaļajām zonām un pat dzīvojamām telpām.

@lpr.gov.lv

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā ” ietvaros. #hamarnorway #hamar #latgaletravel #latgale #norwaygrants #norway🇳🇴 #norwaytravels #latgalesplānošanasreģions #vizīte #norwaytravel #eeanorway

♬ Live Your Beautiful Life – Gray Griggs

Jau pirmajā vizītes dienā delegācijai bija iespēja apmeklēt pašvaldības veidotu pilsētvietu “CityLab”, tiekoties ar vides un viedo risinājumu ekspertiem, kuri informēja par tām aktivitātēm, kas tiek veiktas, lai samazinātu CO2 emisiju, kā arī par to, kā  notiek pilsētplānošana un digitālo rīku izmantošana pakalpojumu sniegšanā, informācijas apstrāde. Piemēram, izmantojot sociālo mediju Instagram, pēc bilžu/video publicēšanas ģeolokācijas tiek pētīts, kuras ir populārākās vietas pilsētā uz kurām dodas pilsētnieki un pilsētas viesi. Balstoties uz datiem, tiek plānoti pilsētas labiekārtošanas un modernizēšanas darbi, kas attiecas uz pilsētas vides uzlabošanu, sabiedrības iesaisti un tūristu piesaisti.

“CityLab”, kā apgalvo Hamaras pašvaldības pārstāvji, ir pilsētas urbānā sirds. Šeit ir iespēja radošā un neformālā vidē organizēt tikšanās, sabiedriskās apspriedes vai kādu projektu un iniciatīvu virzību. Turpat pilsētas centrā ir izveidots Hamaras “Urbānais dārzs”, kurā notiek starppaudžu aktivitātes – bērni un seniori kopīgi rūpējas par dārzeņiem un garšaugiem, tos vēlāk kopā novācot. Dārzā atrodas arī urbāno bišu stropi. Sadarbība notiek arī ar ieslodzījuma vietām, jo paaugstināto dobju kastes veido ieslodzītie.

@lpr.gov.lv

Latgales plānošanas reģionu pieredzes apmaiņas braucienā, kurš tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības projekta “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā“ ietvaros, delegācija apmeklēja pašvaldības uzņēmumu CityLab. #latgalesplānošanasreģions #latgale #latgaletravel #varamlatvija #norway #hamarnorway #hamarcitylab #citylab #creative

♬ original sound – Latgales plānošanas reģions

Vizītes ietvaros tika apmeklēti divi lieli un Hamaras pašvaldībai ļoti nozīmīgi uzņēmumi atkritumu pārstrādes un siltuma ražošanas jomā. Apmeklējot “Sirkula recycling” bija iespēja gūt ieskatu, kā tiek šķiroti atkritumi, kā tie tiek izmantoti atkārtoti – kompostējot un ražojot augsni, labojot uz šķirošanas punktu atvestos priekšmetus un ierīces, ko pēc tam piedāvāt atkārtoti iegādāties iedzīvotājiem par samazinātu cenu. Delegācijai bija iespēja novērot, kā iedzīvotāji ierodas un pašrocīgi šķiro atkritumus, atbilstoši katram speciāli veidotajam šķirošanas punktam, kā arī uzzināt par iedzīvotāju iesaistes un informētības procesiem, ieviešot šādus videi draudzīgus un inovatīvus risinājumus Hamaras pašvaldībā un reģionā. Uzņēmuma teritorijā ir izveidots veikals, kurā var iegādāties preces, kurām piešķirta “otra dzīve” – interjera priekšmeti, gaismekļi, apģērbs, sporta preces, virtuves piederumi, preces atpūtai un hobijiem, elektropreces, bērnu preces utt.

@lpr.gov.lv

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību darbinieki vizītes ietvaros Hamaras pašvaldībā Norvēģijā apmeklēja pašvaldībai ļoti nozīmīgu uzņēmumu atkritumu pārstrādes un siltuma ražošanas jomā. Apmeklējot “Sirkula recycling” bija iespēja gūt ieskatu, kā tiek šķiroti atkritumi, kā tie tiek izmantoti atkārtoti – kompostējot un ražojot augsni, labojot uz šķirošanas punktu atvestos priekšmetus un ierīces, ko pēc tam piedāvāt atkārtoti iegādāties iedzīvotājiem par samazinātu cenu. #varamlatvija #latgalesplānošanasreģions #latgale #eeanorwaygrants #eeanorwaygrantslatvia #latgalespašvaldības #norway #resirkula #resirkulahamar #hamar #hamarnorway #hamarkommune #recycling #upcycling #eco #ecofriendly #greentheplanet #greenthinking Pieredzes apmaiņa organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā ” ietvaros.

♬ Inspiring – Megan Yagami

Savukārt, siltumapgādes uzņēmumā “Eidsiva Bioenergy” tika gūta pieredze, kā ražot siltumu, dedzinot atkritumus. Ar uzņēmuma vadību tika diskutēts par ietekmi uz vidi, kāds risinājums ir mazāk kaitīgs videi, vai atkritumu apglabāšana poligonā, vai dedzināšana. Tika diskutēts arī par sabiedrības izglītošanas un informēšanas kampaņām, kas saistītas ar videi draudzīgu atkritumu pārstrādi un to ietekmi uz dabu, kā arī cilvēkiem.

Delegācija apmeklēja arī notekūdeņu apsaimniekotājus – uzņēmumu “HIAS”. Tika plaši diskutēts par visiem darbības procesiem, kā arī blakus esošā ezera “glābšanu” no piesārņojuma, kurš pateicoties uzņēmuma aktīvai un profesionālai darbībai, statistiski katru gadu piesārņojuma daudzumu samazina.  Notika arī praktiskā ekskursija pa uzņēmumu sniedzot ieskatu, kā tiek apsaimniekoti notekūdeņi, kādas sistēmas tiek izmantotas, lai efektivizētu procesu, kā dūņas un citas ķīmiskas vielas procesa noslēgumā var tik izmantotas augsnes apstrādei un bagātināšanai.

Visos uzņēmumos Latgales pārstāvjiem bija iespēja redzēt, kā izmantot visus resursus lietderīgi, piemēram, ražošanas procesos radīto siltumenerģiju un gāzi izmantot uzņēmumu ēku apkurei, kā arī sabiedriskajam labumam – apsildot futbollaukumu, kas atrodas blakus uzņēmuma “HIAS” teritorijai.

@lpr.gov.lv

🇳🇴 Divu Hamaras pašvaldības Norvēģijā nozīmīgu uzņēmumu apmeklēšana – siltumapgādes uzņēmumu “Eidsiva Bioenergy” un notekūdeņu apsaimniekotāju uzņēmumu “HIAS”! #varamlatvija #latgalesplānošanasreģions #latgale #eeanorwaygrants #eeanorwaygrantslatvia #latgalespašvaldības #norway #resirkula #resirkulahamar #hamar #hamarnorway #hamarkommune Pieredzes apmaiņa organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā ” ietvaros.

♬ I do (Instrumental) – Ellen Once Again

Vizītes laikā notika tikšanās ar Hamaras pašvaldības speciālistiem, kuru kompetencē ir teritorijas plānošana – kā attīstīt teritoriju un pilsētvidi, ņemot vērā dabas priekšrocības un resursus un kā tos izmantot tūrisma veicināšanai un mārketinga aktivitātēm. Gūta izsmeļoša informācija par gājēju celiņu un veloceļu plānošanu dažādos, arī izaicinošos, kalnainos apvidos, lai kļūtu videi draudzīgāki un mazinātu auto izplūdes gāzes. Noslēgumā tika organizēta pilsētas apskate gida pavadībā, apmeklējot arī Norvēģijas lielāko ezeru Mjēsa ap kuru tiek organizēti galvenie pilsētvides labiekārtošanas darbi. Lai popularizētu Hamaras reģionu, trīs blakus pašvaldības sadarbojas un ir izveidojušas kopīgu tūrisma informācijas centru. Ezeru izmanto kā mārketinga mērķi ar saukli “Visit Mjosa”, lai izstrādātu un ieviestu jaunus pakalpojumus tūristu piesaistei.

@lpr.gov.lv

Hamaras pašvaldība Norvēģijā un Norvēģijas lielākā ezera Mjēsas labiekārtotā piekraste! #varamlatvija #latgalesplānošanasreģions #latgale #eeanorwaygrants #eeanorwaygrantslatvia #latgalespašvaldības #norway #resirkula #resirkulahamar #hamar #hamarnorway #hamarkommune #mjosa #mjosanorway #mjosahamar #visitmjosa #travel #traveltiktok #travelnorway Pieredzes apmaiņa organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā ” ietvaros.

♬ Business success – TimTaj

Pieredzes apmaiņas brauciens sniedza ļoti plašu ieskatu, kā notiek pašvaldības darbs, speciālistiem bija lieliska iespēja izzināt un diskutēt par sava darba specifiku. Iegūtās zināšanas un pieredze būs lielisks papildinājums, veicot ikdienas darbus un plānojot jaunus risinājumus gan reģiona, gan pašvaldību līmenī, it īpaši tagad, kad aktīvi sākas dažādu SAM projektu izstrāde. Iegūtie kontakti liecina, ka arī Norvēģijas speciālistiem ir liela interese par Latviju un Latgali, tāpēc, iespējams, tiks plānoti turpmāki projekti sadarbības nostiprināšanai.

Visi dalībnieki atzina šo braucienu par ļoti iedvesmojošu un lietderīgu, tas mudinājis apsvērt jaunu projektu idejas, balstoties uz pieredzēto Hamaras pašvaldībā un reģionā. Tā bija iespēja ne tikai uzklausīt un mācīties no norvēģu kolēģiem, bet arī iesaistīties diskusijās un izklāstīt, kā tas notiek pie mums Latvijā un Latgalē.

Daži viedokļi no anketu apkopojuma:

Tā bija vērtīga pieredze, ne tikai iepazīt Norvēģijas kolēģus, bet arī Latgales. Gūtie kontakti paver lielu sadarbības potenciālu un vedina uz videi draudzīgu risinājumu ieviešanas potenciālu Latgalē.

Guvu ieskatu par Norveģijas valsts pārvaldes sistēmu, telpiskās plānošanas izaicinājumiem, risinājumiem un praktiski darbībā apskatīju un guvu ieskatu pašvaldību komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbībā.

Programma bija ļoti daudzpusīga, saturīga un katrā tēmā varēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Secinājumi un komentāri seko gan pēc prezentācijām, gan redzētā – attiecīgi varam izvērtēt, ko un kā savos darbos darām, ko varam darīt vēl labāk.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” Divpusējās sadarbības iniciatīvas  “Videi draudzīgu un inovatīvu risinājumu ieviešanas pieredzes apmaiņa starp Hamaras pašvaldību Norvēģijā un Latgales plānošanas reģionu Latvijā“ ietvaros. 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia

Papildu informācija:
Kristīne Smagare
Attīstības plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas projektu eksperte
kristine.smagare@lpr.gov.lv
26461457

Foto/ video reportāža – LPR sabiedrisko attiecību speciāliste Zaiga Lāce