UAP Latgale tikšanās ar Latgales pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un pārstāvjiem

Latgales plānošanas reģions 2023. gada 4.janvārī organizēja informatīvu sanāksmi Zoom platformā visu Latgales pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un atbildīgajiem pārstāvjiem par interešu izglītību.

Šoreiz sanāksmes laikā tika diskutēts par Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros organizētās interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” – tika sniegta papildus informācija par aktualitātēm programmu ieviešanā, kā arī skaidrots, kādēļ Latgales plānošanas reģionam ir nepieciešama informācija par reģiona izglītības iestādēm un provizoriskie dati par potenciālajiem programmu “Es – uzņēmējs!” realizētājiem un iesaistītajiem audzēkņiem jau 2023./2024.mācību gadā.

Sanāksmi atklāja Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, sveicot visus jaunajā gadā un pateicoties par jau līdz šim veiksmīgo sadarbību interešu izglītības izstrādes procesā: “Sirsnīgi pateicamies visiem sanāksmes dalībniekiem par operatīvu komunikāciju un viedokļu izklāstu, jo tas neapšaubāmi veido veiksmīgāku pamatu programmu izveidei un īstenošanai Latgales izglītības iestādēs!”

Latgales pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji izklāstīja savu viedokli par problēmsituācijām, ar kurām būtu iespējams saskarties turpmāk, darbojoties programmas ieviešanas procesā, kā arī par varbūtību pedagogu resursu trūkumā, tomēr visi bija vienisprātis, ka ir jāmeklē risinājumi izglītības programmu veiksmīgā integrācijā starp pārējām interešu izglītības jomām, jo “Es – uzņēmējs!” mērķis ir uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana, un tā ir ļoti nozīmīga aktivitāte visa Latgales reģiona attīstībai nākotnē.

Šī gada pirmā tikšanās apliecināja, ka tikai cieši sadarbojoties, ir iespējams pēc iespējas veiksmīgāks rezultāts!

Kā esam informējuši arī iepriekš – Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā jaunu interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!”, kura ietvers 4 atsevišķas, savstarpēji papildinošas interešu izglītības programmas. Tās paredzētas dažādiem vecumposmiem  – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: Ruta Priede, +371 29119965.