TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Latgales reģionā 2022. gadā

Salīdzinot ar 2021. gadu, kad Latgalē reģistrētie uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 234,66 milj. EUR, aizvadītā gada laikā iemaksu apjoms audzis par 11,02%, sasniedzot 260,52 milj. EUR.

Lursoft pēta, kuri 2022. gadā bijuši lielākie nodokļu maksātāji Latgalē, kā arī analizē datus par nozaru nodokļu iemaksām valsts kopbudžetā.

Lielākos nodokļus Latgalē pērn samaksājušas slimnīcas, rāda Lursoft apkopotie dati, kas atklāj, ka ceturtā daļa no visiem TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā ir tieši slimnīcas. Pirmajā vietā starp TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā ierindojas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (17,29 milj. EUR), aiz kuras seko VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (7,41 milj. EUR) un SIA “Rēzeknes slimnīca” (7,19 milj. EUR).  Lursoft apkopotie dati rāda, ka TOP 20 lielāko nodokļu maksātāju vidū ierindojas arī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (2,7 milj. EUR) un SIA “Preiļu slimnīca” (1,81 milj. EUR).

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotie dati rāda, ka Latgales reģionā ir reģistrēti astoņi uzņēmumi, kuru pamatdarbība saistīta ar slimnīcu darbību. Pērn šie uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 39,74 milj. EUR, kas ir par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. Lursoft izpētījis, ka gada laikā nodarbināto skaits šajos uzņēmumos audzis par 2,28%, tikmēr slimnīcu samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms, salīdzinot ar 2021. gadu, audzis par 8,71%, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) par 6,67%, sasniedzot, attiecīgi, 13,10 milj. EUR un 25,25 milj. EUR.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nodokļu iemaksas pērn veidoja 43,28% no kopējās summas, kuru VID administrētajos nodokļos 2022. gadā samaksājušas Latgalē reģistrētās slimnīcas. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” nodokļu iemaksu apjoms pagājušā gada laikā audzis par 5,24%, bet SIA “Rēzeknes slimnīca” – palielinājies par 11,78%.

Lursoft pētījuma dati parāda, ka Latgalē starp lielākajiem nodokļu maksātājiem ierindojas arī vairākas ražošanas nozares, tostarp gan pārtikas, gan arī optisko šķiedru kabeļu ražošana. Pēdējā no tām Latgalē pārstāvēta ar vienu uzņēmumu – SIA “Light Guide Optics International”.

SIA “Light Guide Optics International” savā vadības ziņojumā norādījis, ka 2022. gads bijis ļoti straujas attīstības gads, kurā gan palielināts apgrozījums visās produktu grupās, gan pabeigti nozīmīgi investīciju projekti ražošanas telpās un iekārtās, kas ļaus attīstīt papildu ražošanas jaudas turpmākajos gados.

Jau otro gadu pēc kārtas rekordstrauji palielināts ražošanas apjoms, konsolidētā apgrozījuma pieaugumam pārsniedzot 15 milj. EUR, kas ir par 39,7% vairāk nekā 2021. gadā. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka 2022. gadā SIA “Light Guide Optics International” konsolidētais apgrozījums pieauga līdz 53,05 milj. EUR. “Medicīnas kūļu katetru apgrozījums palielinājies par aptuveni 5,5 milj. EUR, kas ir par 88% vairāk nekā 2021. gadā, medicīnas produktu apgrozījums 2022. gadā palielinājies par 7,9 milj. EUR (+31%), bet industriālo produktu apgrozījums pērn palielinājies par 0,95 milj. EUR, kas ir par 17% vairāk nekā iepriekšējā gadā,” teikts SIA “Light Guide Optics International” vadības ziņojumā. Uzņēmuma konsolidētā peļņa augusi no 14,49 milj. EUR 2021. gadā līdz 22,22 milj. EUR pērn.

Uzņēmuma konsolidētās bruto peļņas rentabilitāte 2022. gadā ir 50%, bet neto rentabilitāte – 42%, kas ir par 4% jeb par 7,7 milj. EUR vairāk nekā 2021. gadā. Uzņēmums norādījis, ka rentabilitātes pieaugums 2022. gadā sasniegts gan uzņēmumam labvēlīgā EUR/ USD valūtas kursa rezultātā, gan produktivitātes uzlabojumu rezultātā, it īpaši jauno medicīnas kūļu katetru ražošanā. “Tieši ražošanas metožu uzlabošana un produktivitātes kāpums, kā arī kopējais ražošanas apjomu pieaugums, ir galvenie faktori, kas uzņēmumam ļāvuši uzlabot savas darbības rentabilitāti, neskatoties uz energoresursu un citu ražošanas izejmateriālu straujo cenu kāpumu 2022. gada laikā,” norādījis SIA “Light Guide Optics International”.

Gan 2023., gan 2024. gadā SIA “Light Guide Optics International” plāno turpināt veikt lielus ieguldījumus ražošanas infrastruktūras attīstībā, rekonstruējot 2020. gadā iegādātās ražošanas ēkas. Šogad ir uzsākta otras ražošanas ēkas rekonstrukcija, lai pielāgotu to medicīnas kūļu katetru ražošanas vajadzībām lielos apjomos atbilstoši tirgus pieprasījumam.

SIA “Light Guide Optics International” 2022. gada beigās bija trīs meitas uzņēmumi, kas veic mārketinga un pārdošanas funkcijas: Light Guide Optics Germany, Light Guide Optics USA un Light Guide Optics Optical Technologie (Shanghai) Ķīnā. Līdz 2022. gada 20. decembrim uzņēmumam piederēja arī 51% no pārdošanas uzņēmuma Baltkrievijā OOO “Light Guide Optics”, bet sakarā ar preču piegādes pārtraukšanu Krievijā un Baltkrievijā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Baltkrievijas meitas uzņēmuma saimnieciskā darbība tika apturēta un atsavinātas SIA “Light Guide Optics International” piederošās daļas.

Jānorāda, ka mātes uzņēmumā SIA “Light Guide Optics International” pērn strādāja 262 darbinieki. Uzņēmums nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā 2022. gadā samaksājis 4,68 milj. EUR.

Uzņēmumu skaita ziņā lielākā nozare Latgalē ir kravu pārvadājumi pa autoceļiem, kas ir pamatnozare 443 uzņēmumiem. Pēc samaksāto nodokļu apjoma reģionā tā ierindojas trešajā vietā, jo 2022. gadā kravu pārvadātāji VID administrētajos nodokļos samaksājuši 12,61 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn Latgalē reģistrētie kravu pārvadātāji nodokļos samaksājuši par 7,21% vairāk. Lursoft apkopotie dati atklāj, ka kopumā visi Latvijā reģistrētie kravu pārvadātāji 2022. gadā nodokļu maksājumos samaksājuši 196,9 milj. EUR, tostarp 90 milj. EUR VSAOI un 43,09 milj. EUR – IIN.

Lielākais kravu pārvadātājs pa autoceļiem pēc samaksāto nodokļu apjoma Latgalē ir SIA “SAHO”, kas vienlaikus arī ierindojas 10. vietā reģionā starp reģiona lielākajiem nodokļu maksātājiem. Salīdzinot ar 2021. gadu, kad SIA “SAHO ” nodokļos samaksājis 1,95 milj. EUR, pērn uzņēmuma nodokļu iemaksu apjoms audzis par 67,23%, pieaugot jau līdz 3,26 milj. EUR. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka 1,37 milj. EUR no šīs summas veidoja VSAOI, bet 0,65 milj. EUR – IIN. VID publiskotā informācija liecina, ka pagājušajā gadā ievērojami palielinājies SIA “SAHO” darbinieku skaits – no 254 aizpērn līdz 283 pērn. Jānorāda, ka šobrīd uzņēmumam reģistrētas piecas struktūrvienības.

Latgalē vislielākās nodokļu iemaksas 2022. gadā veikuši Daugavpilī (129,15 milj. EUR), Rēzeknē (48,54 milj. EUR) un Rēzeknes novadā (17,19 milj. EUR) reģistrētie uzņēmumi.

Darbinieku skaita ziņā kravu pārvadājumi pa autoceļiem pērn Latgalē bijusi otra lielākā nozare. Lursoft izpētījis, ka šajā nozarē Latgalē reģistrētie uzņēmumi 2022. gadā ar darba vietām nodrošināja 2911 darbiniekus, kamēr līdere – slimnīcu darbība – pērn bija darba devējs 4299 darbiniekiem.

Lursoft pētījuma dati parāda, ka trešā lielākā nozare Latgalē darbinieku skaita ziņā bijusi mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. Minētā nozare Latgalē apvieno 247 uzņēmumus, tiem 2022. gadā kopumā nodarbinot 1841 darbinieku. Lursoft apkopotajos datos redzams, ka aizvadītajā  gadā Latgales pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirgotāji VID administrētajos nodokļos kopā samaksājuši 8,74 milj. EUR, tostarp 3,9 milj. EUR veidoja VSAOI un 0,94 milj. EUR – IIN.

Gan samaksāto nodokļu, gan arī darbinieku skaita ziņā lielākais Latgalē reģistrētais mazumtirgotājs ir SIA “LEKON”. Lursoft dati rāda, ka 2022. gadā SIA “LEKON” nodokļos samaksāja 2,06 milj. EUR. Rēķinot tā nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku, Lursoft izpētījis, ka gan vidējās IIN, gan arī vidējās VSAOI iemaksas uzņēmumā ne tikai pērn, ber arī iepriekš bijušas zemākas nekā nozarē vidēji. SIA “LEKON”, kas 2022. gadā bija darba devējs 410 darbiniekiem, uz vienu darbinieku IIN samaksājis 0,57 tūkst. EUR, bet VSAOI – 2,32 tūkst. Tikmēr nozares vidējās iemaksas Latvijā uz vienu strādājošo aizvadītajā gadā bija, attiecīgi, 1,34 tūkst. EUR un 3,26 tūkst. EUR.

SIA “LEKON” ir vietējā kapitāla uzņēmums, kam šobrīd reģistrētas 25 aktīvas struktūrvienības.

Analizējot datus par vidējām nodokļu iemaksām Latgales uzņēmumos uz vienu darbinieku, Lursoft aprēķinājis, ka 2022. gadā reģionā reģistrētie uzņēmumi vidēji uz vienu darbinieku IIN samaksājuši 1,42 tūkst. EUR (+14,67% pret 2021. gadu), bet VSAOI – 3,21 tūkst. EUR (+13,70%). Salīdzinot ar citiem reģioniem, gan vidējās IIN, gan arī VSAOI uz vienu strādājošo Latgales uzņēmumos 2022. gadā bijušas zemākas. Lursoft pētījums atklāj, ka augstākās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku, neskaitot Rīgu un Pierīgu, pērn reģistrētas Zemgalē. Šajā reģionā reģistrētajos uzņēmumos vidējās IIN uz vienu darbinieku pagājušajā gadā bija 2,04 tūkst. EUR, bet VSAOI – 4,03 tūkst. EUR.

TOP nozares Latgalē pēc lielākajiem nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā 2022. gadā

TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Latgalē 2022. gadā

Nr.p.k.UzņēmumsPilsēta/ novadsKopējie samaksātie VID administrētie nodokļi 2022. gadā, milj. EURSamaksāto nodokļu apjoma izmaiņas pret 2021. gadu, %VSAOI kopsumma 2022. gadā, milj. EURIIN kopsumma 2022. gadā, milj. EURDarbinieku skaits 2022. gadā
1SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”Daugavpils17.29+12.8911.115.801744
2VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”Daugavpils7.41+5.244.832.29979
3SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”Rēzekne7.19+11.784.442.39672
4SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”Rēzekne7.19+30.683.051.47543
5SIA “INGRID A”Daugavpils5.99-21.270.120.0461
6AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”Daugavpils5.40+14.641.640.70360
7SIA “INTERGAZ”Daugavpils5.04+41.910.690.34106
8SIA “Light Guide Optics International”Līvānu novads4.68+46.933.281.79262
9SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”Augšdaugavas novads3.29+33.020.410.1987
10SIA “SAHO”Rēzekne3.26+67.231.370.65283
11SIA “AXON CABLE”Daugavpils3.11+25.392.520.83696
12“VEREMS” RSEZ SIARēzeknes novads3.04+10.492.060.97347
13SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”Daugavpils2.90+10.681.330.43444
14SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”Balvu novads2.70+3.051.620.90290
15SIA “Pulsar Optics”Daugavpils2.44-6.600.680.29129
16SIA “Daugavpils ūdens”Daugavpils2.17-0.260.850.29253
17SIA “LEKON”Rēzekne2.06-6.640.950.24410
18SIA “Preiļu slimnīca”Preiļu novads1.81+1.411.070.59194
19“Energy Resources CHP” RSEZ SIARēzekne1.68+52.920.100.0516
20AS “DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS”Daugavpils1.62+27.460.590.38102
Avots: blog.lursoft.lv/2023/05/30/top-20-lielakie-nodoklu-maksataji-latgales-regiona-2022-gada/