Tiešsaistes seminārs: Finanšu pratība uzņēmējdarbībā

Finanses ir instruments, kas ļauj uzņēmējam nokļūt tur, kur viņš vēlas. Tomēr, tāpat kā ar jebkuru rīku, ko mēs paņemam, tas dod rezultātus, kad mēs iemācāmies to lietot.

Uzņēmējdarbības mērķis ir gūt peļņu, taču ir vairāki veidi, kā to izdarīt, un, protams, uzņēmumam rodas jautājums, kuru no veidiem izmantot un kad. Vai tā būtu izmaksu optimizēšana vai pārdošanas apjoma palielināšana, varbūt jauna tirgus iekarošana vai jaunas nišas atklāšana? Līdz šim par finanšu pratību galvenokārt runāja no personīgo finanšu viedokļa, taču pamatprincipus var izmantot arī biznesa finansēs, jo finanšu pratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas ļauj pieņemt izdevīgākus finanšu lēmumus dotajā brīdī, kas ir vērsti uz ilgtermiņa rezultātu.

Ņemot vērā, ka finanšu lēmumi biznesā ir saistīti ar naudas virzību uzņēmuma attīstībā, seminārā aplūkosim, ko nozīmē investīcijas no uzņēmuma viedokļa, un vai uzņēmumam ir nepieciešams investēt un kur? Lai rastu atbildes, tiks izskatīti to uzņēmumu finanšu darbības pārskati, kuru akcijas tiek tirgotas finanšu tirgos. Pārskatu analīze ļaus novērtēt, kā naudas plūsma tiek sadalīta uzņēmumā un kā uzņēmumi izmanto ienākošo naudu peļņas palielināšanai ilgtermiņā.

Izrunāsim arī, ka investīcijas biznesā var izpausties vairākos veidos, taču būtībā tas ir darbību kopums, kas ļauj gūt peļņas pieaugumu pēc prognozētā laika perioda. Bet vai tās būs investīcijas jauna produkta izveidē, investīcijas jauna tirgus atklāšanā un eksportēšanā, investīcijas izmaksu optimizācijā, vai investīcijas zīmola stiprināšanā, vai cita veida investīcijas – atbildes sniedz finanšu pratība, spēja saprast, kurā brīdī, kurš no investīciju veidiem ir izdevīgāks.

Finanšu pratība palīdz pieņemt pareizos lēmumus, kas var veicināt uzņēmuma rentabilitāti.

Semināra vadītāja, Alina Zela, CFEI, neatkarīgā investore, personīgo finanšu mentore, apmācību autore, uzņēmēja

Semināra laikā būs iespēja uzdot jautājumus!

Semināra darba valoda: latviešu

Dalība bez maksas

Pieteikšanās obligāta!

Seminārs tiks ierakstīts un būs pieejams tikai semināra dalībniekiem.

Avots: www.liaa.gov.lv/lv/notikums/tiessaistes-seminars-finansu-pratiba-uznemejdarbiba?date=0