Seminārs “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Otrdien, 2023. gada 14. novembrī, Vienības nama Ulmaņa zālē, lai Latgales mazākumtautību biedrībām un citiem interesentiem sniegtu kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu saturu, kā arī, padziļinātu izpratni par iedzīvotāju līdzdalības iespējām, stiprinot iedzīvotājos valstisko apziņu un piederības sajūtu Latvijai, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs pl.: 11:00, rīko pasākumu “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai” .
Klātesot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei tiks diskutēts par sabiedrības saliedētību, iekļaujošu līdzdalību un plašākai sabiedrībai skaidrotu valsts politikas pamatnostādnes saliedētas sabiedrības stiprināšanai, kā arī citus aktuālos jautājumus integrācijas jomā.
Pasākuma laikā DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis sniegs detalizētāku informāciju par “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207), kura ietvaros Latgales mazākumtautību biedrībām iespējams piesaistīt resursus gan biedrību pamatdarbībai, gan kultūrvēsturiskā mantojuma savpatnības saglabāšanai.
Savukārt Ieva Johansson iepazīstinās klātesošos ar stratēģiska pieejas nozīmīgumu mazākumtautību NVO darbības attīstībai nozīmīgumu.