Daugavpils apkaimes skolēni un skolotāji apgūst Tradicionālās dziedāšanas stilus Latvijā un Latgalē

Latgales reģiona tradīcijas un dažādais nacionālais sastāvs jau izsenis atšķīries no citiem Latvijas novadiem. Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par tradicionālās dziedāšanas un deju tradīcijām Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas skolēniem, skolotājiem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem.

Projekta ietvaros paredzētas vairākas meistarklases. 2023. gada 28. septembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” notika projekta pirmā – folkloras meistarklase “Meistarklase bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem”, kurā, etnomuzikoloģe Ilzes Cepurnieces vairāk nekā 30 dalībniekus no dažādām izglītības iestādēm un folkloras kopām iepazīstināja ar latviešu tradicionālās dziedāšanas stiliem, pievēršot īpašu uzmanību Latgales reģiona specifikai.

Meistarklasē skolēni un skolotāji papildināja ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī apguva gan iesildīšanās un atsildīšanās metodiku folkloras apguves nodarbībām no pamatiem līdz dziedāšanai (balss iesildīšana un atsildīšana, pareiza elpošana, ķermeņa līdzdarbošanās, kustības u.c.), izmantojot skolās neierastas darba metodes, gan dziedāšanas tehnikas, izdziedot gan senā, gan jaunā slāņa dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem. Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja meistarklases norisi, vadītājas darbu un norādīja, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas ne vien, lai papildinātu zināšanas un pielietotu jaunu metodiku folkloras dziedāšanas apguvē, bet arī, lai izzinātu sevi, savas balss iespējas un apgūtu Latgales reģiona folklorai raksturīgās dziesmas un dziedāšanas tradīcijas, kā arī, lai skolotāji dalītos pieredzē cits ar citu un profesionālu etnomuzikoloģi.

Meistarklases vadītāja I. Cepurniece norādīja, ka folkloras kopu dalībnieki un skolotāji ir ieinteresēti un motivēti izzināt, mācīties dziedāt, apgūt jaunas iemaņas, kā arī viņai ir prieks strādāt ar tik centīgiem un pretimnākošiem skolu jauniešiem, kuri labprāt uzklausa, ieklausās un mācās.

Projekta ietvaros nākamās meistarklases tiek plānotas novembrī, kurās tiks aicināti piedalīties izglītības iestāžu vecāko klašu un jauniešu deju kolektīvi un to vadītāji. Interesenti pulcēsies Ērika Zepa vadībā, lai apgūtu Dienvidlatgalei raksturīgās rotaļdejas un to elementus.

Pasākumu projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros īsteno biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” , ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Latgales kultūras programma 2023”.