Latgales reģionālais seminārs “EPALE- Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas”

Europe Direct Dienvidlatgale centrs sadarbībā ar Latgales Industriālais tehnikumu 2023. gada 31. oktobrī profesionālās izglītības iestāžu, pašvaldību darbiniekiem, pieaugušo izglītotājiem, karjeras speciālistiem, uzņēmējiiem u.c.interesentiem rīko Latgales reģionālo semināru “EPALE- Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas”.

Pasākuma norises vieta:   Jātnieku 87, Daugavpils

Semināra programma

11.00 – 11.30 Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

11.30 – 11.35 Semināra atklāšana. Latgales Industriālā tehnikuma direktore I.Ostrovska

11.35 – 12.05 Individuālo mācību konts – pieaugušo izglītības iespējas nākotnē. Izglītības un zinātnes ministrijas Atveseļošanas fonda projektu ieviešanas
nodaļas vadītāja
S. Briķe (attālināti)

12.05 – 13.00 Kas pavirza uz videi un klimatam draudzīgām rīcībām? Diskusija ar pieaugušajiem. Biedrības Zaļā brīvība projektu koordinatore, sarunu platformas LAMPA dalībniece I. Belousa

13.00 – 14.00 Jaunie izaicinājumi pieaugušo izglītībā. Droni tagad un nākotnē. Kas jāzina dronu pilotiem? Latgales Industriālā tehnikuma direktores vietniece mācību darba un audzināšanas jomā J. Fedosejeva, LMT Mācību centra vadītāja A. Silmale, LMT Dronu pilotu apmācību speciālists M. Porietis.

14.00 – 15.00 Sarunu aplis sadarbībā ar Europe Direct Dienvidlatgales centruEurope Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis

15.00 – 15.40 Metodiskā atbalsta centra (MAC) virsvadība un pieredze, īstenojot profesionālās izglītības programmas Latgales Industriālajā tehnikumā. Latgales Industriālā tehnikuma
pieredze pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšanā.
Latgales Industriālā tehnikuma Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja J. Savvina, Latgales Industriālā tehnikuma izglītības metodiķe E. Drelinga

15.40 – 16.10 Fokusgrupas diskusija: Pedagogu gandarījums darbā ar pieaugušajiem. Latgales Industriālā tehnikuma izglītības metodiķes L. Briede, E. Drelinga

16.10 – 16.30 Apliecinājumu izsniegšana. Jautājumi, atbildes.

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī.

Papildu informācija: Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv