Saskaņas pamatskolas jaunieši pilnveidos virkni dažādu prasmju

26. janvārī Latgales plānošanas reģiona paspārnē darbojošais “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs viesosies Daugavpils Saskaņas pamatskolā, kur kopā ar jauniešiem tiks izspēlēta lomu spēle “SALA”, kā arī, kopīgās sarunās tiks meklēti asni līderības meklēšanai sevī, eiropeisko vērtību rašanā sev visapkārt un to nozīmei pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
“”Sala” ir interaktīva lomu spēle, kurā jauniešiem ģenerējot idejas un savstarpēji sadarbojoties, tiek dota iespēja iejusties pilsētplānotāju un uzņēmēju lomās. Radot stratēģiskus attīstības plānus tādās jomās kā enerģētika, tūrisms, lauksaimniecība, rūpniecība un Zaļā domāšana jeb dabas aizsardzība, savstarpēji meklējot kompromisus, attīstot prezentācijas māku, tās dalībnieki sevī pilnveido virkni dažādu prasmju,” saka ED Dienvidlatgale centra vadītājs O. Zuģickis.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv