SANY Renewable Energy un SAGER vienojas par kopīga uzņēmuma izveidi Latvijā

Viens no pasaulē vadošajiem vēja turbīnu ražotājiem SANY Renewable Energy Co un Latvijas vēja parku attīstītājs SIA SAGER ir parakstījuši vienošanos par kopīga uzņēmuma veidošanu vēja parku attīstīšanai Latvijā.

Šā gada 16. aprīlī SANY Renewable Energy Co valdes priekšsēdētājs Džou Fugu (Zhou Fugui) un SIA SAGER valdes priekšsēdētājs Germans Savickis Rīgā parakstīja sadarbības memorandu, kas paredz kopīga uzņēmuma izveidi, lai Latvijā attīstītu vēja parkus ar uzstādīto jaudu virs 1 GW .

Saskaņā ar SANY pētījumu, Latvijā ir ideāli laikapstākļi turpmākai sauszemes vēja enerģijas attīstībai un liels atjaunojamās enerģijas attīstības potenciāls. Tā kā reģionā šobrīd ir elektroenerģijas deficīts, kopuzņēmuma plānotie jaunie projekti dos labumu vietējiem patērētājiem un radīs lielāku enerģētisko neatkarību reģionā. Tostarp, kopuzņēmums Rēzeknē plāno attīstīt Latvijā lielāko vēja enerģijas projektu, kam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) jau piešķīrusi prioritārā investīciju projekta statusu. Šo 1 GW elektroenerģijas vērto projektu paredzēts uzbūvēt 2 gadu laikā, un tas būs nozīmīga Latvijas enerģētiskās neatkarības ietvara sastāvdaļa.

Pateicoties Eiropas zaļajam kursam un ES 2050. gada oglekļa neitralitātes mērķim, kā arī Eiropas enerģētikas krīzes radītajam kaitējumam 2022. gadā, viss Eiropas reģions enerģiski attīsta tīras enerģijas, īpaši vēja enerģijas, projektus. Lai sasniegtu 2030. gada “zaļā kursa” mērķi, tiek lēsts, ka Eiropa katru gadu ieviesīs 60 GW jaudu. Tomēr, ņemot vērā reģionālos ierobežojumus, piemēram, ražošanas izmaksas, piegādes ķēdes vājās vietas un iekārtu piegādes ātrumu, pastāv bažas, ka vietējie vēja turbīnu ražotāji Eiropā nesasniegs mērķus.

Jaunais kopuzņēmums ir apņēmies veicināt tīras enerģijas efektīvu izmantošanu. SANY Renewable Energy un SAGER ir apņēmušies sadarboties, lai paplašinātu zaļās enerģijas tirgu Eiropā un palīdzētu īstenot apņemšanos samazināt oglekļa emisijas.