Sabiedriskā transporta padome vērtē sabiedriskā transporta pieprasījumu virzienā uz Rīgu un pasažieru plūsmas bezmaksas reģionālo autobusu reisos

Ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēdē šī gada 3. martā tika diskutēts par jauno elektrovilcienu sniegto iespēju izmantošanu pasažieru pārvadājumos, dzelzceļa staciju pakalpojumu pasažieriem attīstību tuvākajos gados, bezmaksas autobusu maršrutu rentabilitāti un sabiedriskā transporta pieprasījumu virzienā uz Rīgu.

Sabiedriskā transporta padome lēma turpināt vērtēt nepieciešamās izmaiņas dotētajā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā starppilsētu reisos Rīga–Daugavpils. Līdz ar četru komercreisu slēgšanu Rīga–Daugavpils–Rīga virzienā tika lemts turpināt analizēt pasažieru plūsmu un pieprasījumu reģionālo autobusu un vilcienu reisiem. Starp Rīgu un Daugavpili šobrīd tiek nodrošināta arī regulāra vilcienu satiksme (četri reisu pāri) ar 210 – 420 sēdvietu ietilpību katrā reisā.

Bezmaksas pasažieru pārvadājumi reģionālās nozīmes autobusu maršrutos šobrīd tiek nodrošināti 16 pagastos aptuveni 60 reisos Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. Atgādinām, ka Latgalē bezmaksas pārvadājumi ir nodrošināti  sekojošu maršrutu 40 reisos: Nr.5048 Balvi-Upetnieki-Rugāji-Balvi (reisi Nr.5,7,9,13,2,4), Nr.5265 Ludza-Krivanda-Līdumnieki-Cibla-Ludza  (reiss Nr.3), Nr.5634 Ludza-Felicianova-Zilupe-Šķaune (reisi Nr.1,2,3,4), Nr.6579 Ludza-Lauderi-Rundēni-Nirza-Ludza (reisi Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), Nr.6552 Ludza-Zilupe-Konecpole-Ludza (reisi Nr.1,2,4), Nr.6444 Viļaka-Vecumi-Lavošnieki(reisi Nr.11,12,13,14,15,18,19,22), Nr.6572 Ludza-Blonti-Degļeva (reisi Nr.1,2,7,8,13,14,15,16).

Padomes sēdē tika lemts paplašināt jau esošo bezmaksas maršrutu izvērtēšanu, sadarbībā plānošanas reģioniem iekļaujot arī līdzīgu rezultātu vietējās nozīmes maršrutu rentabilitātes analīzi. Tuvākajos mēnešos tiks lemts par šobrīd ieviesto bezmaksas maršrutu atbilstību noteiktajiem kritērijiem un izskatīta nepieciešamība tos saglabāt, papildināt vai izslēgt no saraksta.

Bezmaksas autobusu maršruti reģionālā sabiedriskā transporta sistēmā tika ieviesti 2021. gada 1.oktobrī. Bezmaksas reģionālais sabiedriskais transports tiek ieviests tur, kur atbilst kritērijiem – vietās, kur ir maz pasažieru un mazs iedzīvotāju blīvums (apdzīvotība mazāk nekā četri iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, valsts dotāciju īpatsvars maršruta/reisa uzturēšanai ir vismaz 85%, reisu skaits maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā, ieņēmumi no visām pārdotajām biļetēm, tostarp ar braukšanas maksas atvieglojumiem, nepārsniedz 15%). Bezmaksas reģionālo autobusu maršrutus apstiprina uz diviem gadiem un rentabilitātes analīzi veic reizi gadā.