Rēzeknes novadā atklāta grupu māja “Pilcene”

2023. gada 30. maijā notika Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības grupu māja “Pilcene” svinīga atklāšana. Projekts realizēts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros.

Grupu mājā “Pilcene” varēs dzīvot personas ar garīga rakstu traucējumiem. Paredzēts, ka pakalpojumu vienlaicīgi varēs izmantot astoņas personas. Tiek plānots, ka pirmie klienti apmetīsies, sākot ar jūniju.

Latgales plānošanas reģiona “DI Latgalē” projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele atklāšanas pasākumā izteica pateicību Rēzeknes novadam par ieguldīto darbu un novēlēja, lai arī turpmāk viss izdodas un lai jaunajiem grupu mājas iedzīvotājiem tur ir pilnvērtīgā un laimīga dzīve.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862