Rēzeknes Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrā “Spārīte” atklāts peldbaseins bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

2023. gada 1. februārī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldē “Sociālais dienests”, Zemnieku ielā 16A, notika Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros izveidotās infrastruktūras – Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Spārīte” peldbaseina svinīgā atklāšana. Turpmāk bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) būs iespēja saņemt individuālas fizioterapijas nodarbības ūdenī.

Jaunatklātais peldbaseins atrodas Sociālā dienesta ēkas pagrabstāvā, ir aprīkots ar sanitāro mezglu, divām ģerbtuvēm ar individuālajiem skapīšiem, kā arī soliņiem apmeklētāju ērtībai. Baseina dziļākais punkts ir 1,50 metri, kas ļauj speciālistam ērti un droši strādat ar klientu, tāpat baseins ir aprīkots ar pacēlāju, lai ikviens spētu saņemt šo pakalpojumu. Telpā ir ierīkota arī sauna atelpas brīžiem.

Rēzeknes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere norāda: “Vienā dienā plānots sniegt fizioterapijas nodarbības baseinā 6 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pašlaik jau ir piešķirtas fizioterapijas nodarbības baseinā līdz 30 pakalpojuma sniegšanas reizēm. Par individuālām fizioterapijas nodarbībām baseinā ir ļoti liela interese. Taču priekšroka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ir iesaistīti Deinstitucionalizācijas projektā un apmeklē Dienas aprūpes un rehabilitācijas centru “Spārīte”.

Izveidotā infrastruktūra sniedz iespēju nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT, kuri apmeklē Dienas aprūpes un rehabilitācijas centru “Spārīte”, ir izvērtēti un saņēmuši sociālās rehabilitācijas plānu Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005).

 

Informāciju sagatavoja: projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862