Seminārs “Reģionālie klimata pārmaiņu rādītāju attīstība un to pielietojums”

Centrālā statistikas pārvalde aicina uz semināru “Reģionālie klimata pārmaiņu rādītāju attīstība un to pielietojums”, kas notiks š.g. 20. decembrī klātienē Nacionālās bibliotēkas Konferenču zālē un attālināti Youtube tiešraidē no pl. 10:00 līdz 16:00.

Seminārā iepazīstināsim ar Norvēģijas granta projekta Nr. LV-CLIMATE-0001 “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ietvaros īstenotās aktivitātes “

Reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmas izstrāde, lai veicinātu reģionālo klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu” rezultātiem. Semināra mērķauditorija ir pašvaldību un plānošanas reģionu lēmumu sagatavotāji un pieņēmēji, lai diskusijās klātienē apspriestu un izvērtētu Centrālās statistikas pārvaldes izstrādāto klimata pārmaiņu rādītāju izmantošanas iespējas reģionālās klimata un enerģētikas politikas īstenošanā plānošanas reģionos, novados un valstspilsētās.

Semināra darba kārtība

Lai plānotu sekmīgu semināra norisi, aicinām līdz 13. decembrim aizpildīt reģistrēšanās informāciju saitē forms.gle/rkbGDGXcvr6tS7Pg6

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms sanāksmes tiks nosūtīta saite uz Oficiālās statistikas portālā pieejamajiem reģionālajiem klimata rādītājiem un sagatavoto informatīvo ziņojumu “Reģionālie klimata pārmaiņu rādītāji”.