Radošo darbu konkurss jauniešiem “Iekāp otra kurpēs!”

Katrs no mums ir unikāls. Tikai iekāpjot otra kurpēs, spējam saskatīt mūsu līdzības. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši vēlas sapratni un pieņemšanu. Tāpat kā tu.

Izpaudies radoši – iekāp otra kurpēs! Konkursa nolikums šeit.

Kas?

Aicinām ikvienu jaunieti vecumā no 14 līdz 25 gadiem piedalīties radošo darbu konkursā “Iekāp otra kurpēs!“, lai veicinātu izpratni par deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem.

Kāpēc?

Sabiedrībā bieži sastopami aizspriedumi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem – reizēm viņi nepamatoti tiek uzskatīti par bīstamiem un nekontrolējamiem vai nevarīgiem tikai tāpēc, ka lielākajai sabiedrības daļai nav saprotami. Aizspriedumi un noraidošā attieksme ir lielākā barjera dzīvei ārpus institūcijām, tā neļauj justies pilnvērtīgiem un nereti veicina pašizolāciju.

Katrs no mums ir unikāls. Tikai “iekāpjot otra kurpēs”, spējam saskatīt mūsu līdzības. Izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku un dzīvi labāku – citiem un paši sev.

Kā?

Konkursā iesniedzamie darbi ir aicinājums “iekāpt otra kurpēs”, lai saskatītu to, kas vieno mūs kā cilvēkus, neskatoties uz atšķirīgo. Aicinām izvēlēties vienu no konkursa tēmām, iepazīt to tuvāk un radoši izpausties par kāda cilvēka ikdienu un vērtībām, kas ir vienojošas mums visiem. Tēmas:

  • “Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
  • “Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  • “Iekāp otra kurpēs: bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”

Formāti: teksta materiāls, video, grafiskie darbi, fotogrāfijas.

Kad?

Konkursa darbu iesniegšana: 11.09.–8.10.2023.

Publiskā balsošana www.iekapotrakurpes.lv: 23.10–29.10.2023.

Rezultātu paziņošana: 1.11.2023.

 

Piedalies arī Tu! Iekāp otra kurpēs!

Uzzini vairāk www.iekapotrakurpes.lv.