Projekta ietvaros tiek organizēta pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte uz Dāniju

Latgales plānošanas reģions Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” ietvaros plāno organizēt pieredzes vizīti, kas tiek organizēta ar mērķi popularizēt vietējo produkciju, un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu, kā arī stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti.

Plānots, ka pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte tiks organizēta uz Dāniju (Kopenhāgena/Soro/Roskilde) no 2023.gada 31.maija līdz 3.jūnijam. 

Vizītes programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā.

Dalībai vizītēs aicinām pieteikt dalībniekus no Latgales nevalstiskajām organizācijām, kas popularizē Latgales reģiona kopējo uzņēmējdarbības vidi un ar savu darbību veicina reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību.

 

 

Provizoriskā vizītes darba kārtība:

31.05.2023. – Ierašanās Kopenhāgenā, Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai.

01.06.2023. – Lietišķa tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, uzņēmumu apmeklējums.

02.06.2023. – Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, izstādes -gadatirgus Roskilde Dyrskue 2023 apmeklējums.

03.06.2023. – Atgriešanās Rīgā.

Vizītes darba valoda – angļu valoda.

Transporta un viesnīcas izdevumi tiek segti no EEZ grantu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”  līdzekļiem.

Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās dalībai ir obligāta, aizpildot anketu: ej.uz/ViziteDanija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot projekta pārstāvim pa tālruni 29119965 (Ruta Priede).

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Vizītes programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā.