Preiļu novada pašvaldība izsludina Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu

Lai veicinātu Preiļu novada iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstības jautājumu izlemšanā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, stimulējot pašvaldības un sabiedrības savstarpējo sadarbību, novada pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem publiskās ārtelpas uzlabojumiem, kas ir svarīgi novada iedzīvotājiem, kā arī veicinātu kvalitatīvas dzīves vides un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu, Preiļu novada pašvaldība no 09.06.2023. līdz 09.08.2023.izsludina Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu.

Projekta pieteikumu var iesniegt elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt:

  • fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu;
  • biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības.

Informējam, ka par projektiem balsot varēs personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un uz 2023. gada 1. jūliju būs deklarējušās Preiļu novadā.

Lai informētu par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa norisi, Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 5. jūnijā plkst. 17.00 rīko informatīvo semināru, kas notiks Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Interesentus aicinām piedalīties klātienē, bet informējam, ka seminārs tiks ierakstīts un video varēs noskatīties sev ērtā laikā pašvaldības sociālo tīklu Facebook un Youtube kontos.

Kontaktinformācija jautājumiem +371 26636243 Ineta, +371 22443812 Anete.