Preiļos notika divas integrējošās diennakts nometnes bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

Šogad Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” pēdējo reizi projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros organizēja integrējošās diennakts nometnes bērniem ”Piedzīvojumu vasara”.

Pirmā nometne, kas notika no 24. līdz 28. jūlijam, tika rīkota bērniem no ģimenēm, audžuģimenēm un bērniem no bērnu sociālās aprūpes iestādēm. Kopumā nometnē piedalījās 20 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par citiem jauniešiem, kurus neaudzina viņu vecāki.

Otrā nometne notika no 31. jūlija līdz 4. augustam un tika rīkota bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Kopumā 5 pasākumu pilnas dienas nometnē pavadīja 20 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, viņu vecāki, brāļi un māsas. Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par tiem jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības, ka arī dot iespēju ģimenēm, kurās aug bērni ar FT, izrauties no ikdienas rūpēm un visiem kopā izbaudīt izglītojošas un atraktīvas aktivitātes.

Nometnes programma saplānota tik interesanta un piesātināta, ka jauniešiem nebija laika garlaikoties. Jau pirmajās dienās nometnes dalībnieki devās ekskursijā, lai izzinātu Preiļu vēsturi un skaistākās vietas, degustēja Preiļu siera “Čedars” saldējumu un ēda garšīgās pankūkas kafejnīcā “Pampuukas”. Kopā ar psiholoģi Aiju spēlēja dažādas spēles, lai labāk izzinātu sevi un attīstītu saskarsmes prasmes.

Iepazīstot dažādus dzīvniekus, jaunieši vairoja empātiju, paaugstināja pašapziņu, iecietību un paškontroli. Īpaši patīkamas un siltas emocijas jauniešiem radīja suņu paraugdemonstrējumi un zirgu sētas “Klajumi” apmeklēšana. Pašā nometnes noslēgumā dalībnieki devās uz Daugavpili, kur apmeklēja Daugavpils inovāciju centru un Inženieru arsenālu.

Un tā ir tikai daļa no tā, ko piedzīvoja mūsu jaunieši nometnes laikā. Tik tiešām ir liels gandarījums pēdējā nometnes dienā redzēt piekusušas, bet priecīgas jauniešu sejas. Dzirdēt, cik stipri viņi ir sailgojušies pēc vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Un just, cik tuvi viņa paspēja kļūt viens otram pa šīm piecām dienām. Paldies Aināram Pankjānam, Inesei Zuģickai un Baibai Pankjānei, kā arī visiem nodarbību un ekskursiju vadītājiem par padarīto darbu.

Nometņu norise tika finansēta no ESF projekta līdzekļiem, un dalība nometnē bija bez maksas.


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILat