Seminārs Daugavpilī par pieaugušo prasmju izzināšanu Latvijā  – no datiem uz praktisku darbu

Seminārs Daugavpilī 12. jūnijā

 Pieaugušo prasmju izzināšana Latvijā  – no datiem uz praktisku darbu

Adrese tiks precizēta un nosūtīta uz Jūsu reģistrācijā norādīto e-pastu

 Mērķis–Iepazīstināt ar OECD PIAAC pētījuma gaitu – pieaugušo prasmju izzināšanu un iegūto datu vēlāku izmantošanu, lai sagatavotos sabiedrības nākotnes izaicinājumiem – mācīties visa mūža garumā.

Darba programma

10.00- 10.30 Reģistrācija, rīta kafija

10:30 –11: 00    Pieaugušo prasmju izpēte starptautiskā salīdzinošā pētījumā ( PIAAC) pasaulē un Latvijā.                  Prof. Aija Zobena, projekta vadītāja un As.Prof. Mareks Niklass

Pieaugušo prasmes tiek izvērtētas un mērītas, lai labāk meklētu efektīvus risinājums kā veicināt pieaugušo iedzīvotāju prasmju attīstīšanu visa mūža garumā, sagatavojot viņus  mainīgajām darba tirgus prasībām, izaicinājumiem unuzlabotu dzīves kvalitāti. Pieaugušo prasmju izvērtēšana Latvijā veikta pirmo reizi, pateicoties OECD iniciatīvai un Latvijas valsts atbalstam.Kādas iespējas tas mums rada?           

11:00 –11:30     SKDS īstenotā pieaugošo iedzīvotāju prasmju izzināšana Latvijā – izaicinājumi un padarītais. Iveta Briška, SKDS projektu vadītāja

SKDS īstenotā iedzīvotāju aptauja Latvijābija izaicinājumiem pilna, to ietekmēja sabiedriski politiskie notikumi. Datu ieguve kā process raksturo mūsu sabiedrību, atklājot izaicinājumus, par kuriem līdz šim domāts salīdzinoši maz.Šie gadījumi uzdod jautājumus–vai mēs zinām kādi esam un kādi vēlamies būt?

 11:30 – 11:45   Jautājumi, komentāri

11:45 – 12:30    Diskusija

Dalībnieku un projekta īstenotāju diskusijā, izmantojot “pasaules kafejnīcas” metodoloģiju, tiks meklētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Izglītotāja redzējums. Kāda ir universitātes, mācību centru u.c. institūciju loma pieaugušo izglītošanā? Kā to paplašināt, lai sasniegtu dažādus iedzīvotājus un attīstītu darbam nepieciešamās prasmes?Kādas prasmes vēlas apgūt mūsu iedzīvotāji? Vai viņi mācās to, kas ir nepieciešams? Kāda ir pieaugušo izglītotāju kvalifikācija?
  • Darba devēja/uzņēmēja perspektīva. Kādas darbinieka prasmes novērtē uzņēmējs/darba devējs šobrīd? Kā viņam palīdzēt ieraudzīt nākotnes vajadzības? Kā darba devējs var iesaistīties darbinieku prasmju pilnveidošanā?
  • Darba ņēmēja perspektīva.Kā plānotun organizēt dzīvi tā, lai cilvēks spētu izglītoties mūža garumā, būtu aktīvs un apmierināts. Kādas ir mūsu pilsētā sastopamās riska grupas, kam mācīšanās mūža garumā ir izaicinājums, kā tās sasniegt un iesaistīt mūžizglītībā? Ko darīt cilvēkiem, kuru kvalifikācija ir pārāk augsta? Kā sasniegt un atbalstīt pirmspensijas cilvēkus un pensionārus?
  • Pētnieka perspektīva – Kā izmantot iegūtos datus? Ko mums vajadzētu uzzināt par sevi un citiem (domājot par prasmēm)? Vai dati piedāvās to ieraudzīt?

12:30 – 13:00     Kafijas pauze

13:00 – 14:00    Diskusijas turpinājums ( tikai tad, ja vajadzēs) Ieteikumu formulēšana un apkopošana

14.00 – 14.15 EPALE – Eiropas pieaugušo mācīšanās elektroniskā platforma. Ilze Onzule, EPALE Latgales koordinatore, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde Izglītības atbalsta nodaļa izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā

Piesakieties semināram, izmantojot saiti forms.gle/uSHghpsFoha9LMqB8

OECD PIAAC semināri tiek īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”