Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausa informāciju par remigrācijas procesa norisi

15. martā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, lai uzklausītu informāciju par remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanu un reģionālo remigrācijas koordinatoru darbību.

“Kontakti ar diasporu tiek uzturēti, lielā mērā cerot uz to, ka tomēr notiks arī remigrācija. Un kāda daļa šo cilvēku ne tikai saglabās latvietību ārpus mūsu valsts robežām, bet arī atgriezīsies mājās. Un diezgan bieži arī tiek uzdoti jautājumi, kā sekmēt un kā veicināt šo atgriešanos Latvijā.”, sēdes ievadā uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka, aicinot skaidrot komisijai šo jautājumu.

VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits sēdē skaidroja remigrācijas koordinatoru lomu remigrācijas procesa nodrošināšanā. VARAM un plānošanas reģioni jau piekto gadu īsteno projektu “Reģionālais remigrācijas koordinators”. 2018. gadā tika izveidots piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls ar mērķi sākt mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās. Tās ir atbalsta personas, kas ārvalstīs esošajiem tautiešiem palīdz iegūt nepieciešamo informāciju, izvērtēt iespējas un sagatavoties, pirms pieņemt lēmumu atgrieztos Latvijā.

Viņš iepazīstināja ar projekta norises laikā gūtajiem rezultātiem, norādot, ka, kopš darbojas projekts, Latvijā ir atgriezušies 3 625 remigranti.

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska skaidroja, ka viņa kā remigrācijas koordinators sniedz informāciju par pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, bērnudārzu un skolu pieejamību remigrantu bērniem, par tālākizglītību uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām, par dzīvesvietu piedāvājumiem un citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem. Viņa arī iepazīstināja ar remigrantu uzsāktajiem biznesa projektiem un sniegtajiem pakalpojumiem Latgales reģionā, kā arī skaidroja izaicinājumus, ar ko saskaras savā darbā.

Ziņa pārpublicēta no saliedetiba.saeima.lv