Pieejams semināra video ieraksts “Publiskā runa savas idejas prezentēšanai”

Latgales plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr. LV-LOCALDEV-0001 ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) ietvaros, organizē inovatīvu biznesa ideju konkursu “Nākotnes atslēga 2023”.

2023.gada 14. aprīlī ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties seminārā “Publiskā runas savas idejas prezentēšanai” ZOOM platformā, kur bija iespēja smelties idejas un iedvesmu savas idejas prezentēšanai.

Semināru vadīja Marta Buša – Junior Achievment Latvia satura eksperte.