Pieaug investīciju apjoms zināšanu ietilpīgās nozarēs

Aizvadītajā gadā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu uzsākta 40 investīciju projektu īstenošana ar kopējo plānoto investīciju apjomu 473 miljonu eiro apmērā. Plānots, ka realizējot šos investīciju projektus, tiks izveidotas 2308 jaunas darba vietas.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: “Izstrādājot “Lielo investīciju fonda” programmu un ieviešot “Zaļā koridora” pieeju ieguldījumiem tieši zināšanu ietilpīgās nozarēs, esam panākuši uzrāvienu augstas pievienotās vērtības projektu īstenošanā, kā arī stiprinājuši ārvalstu investoru interesi sadarbībai ar mūsu uzņēmējiem. Tieši šādi projekti dod ekonomisko pienesumu mūsu tautsaimniecības attīstībai, jo nodrošina ieguldījumu veikšanu jaunu produktu izstrādē, modernu tehnoloģisko procesu ieviešanu, produktivitātes paaugstināšanu, kā arī uzņēmumu dalību globālajās piegāžu ķēdēs un eksporta tirgus ģeogrāfijas paplašināšanu. Pozitīva tendence, ka ražotnes arvien vairāk tiek izvietotas ārpus galvaspilsētas, kas nozīmē arī jaunas un labi apmaksātas darba vietas reģionu iedzīvotājiem.”

Starp aizvadītā gada veiksmes stāstiem minams modulārās būvniecības uzņēmums “FORTA PRO”, kurš noslēdzis investīciju līgumu ar kompāniju “SAMSUNG C&T”, izsakot ambīcijas kļūt par pasaules vadošo moduļu konstrukciju uzņēmumu. “FORTA PRO” jau iezīmējis vērienīgus attīstības plānus gan Latvijā, gan ārvalstīs, paplašinot ražošanas un būvniecības kapacitāti. Tik nozīmīga investora kā SAMSUNG C&T ienākšana Latvijā liecina par investīciju vides pievilcību, kā arī Latvijas speciālistu profesionālo kompetenci. Uzņēmumam “FORTA PRO” šobrīd ir ražotnes Jelgavā un Ventspilī, kurās nodarbināti 300 strādājošie, bet šī gada laikā plānots palielināt strādājošo skaitu līdz 700 darbiniekiem un uzsākt vairākus jaunus projektus. Par savas darbības uzsākšanu Latvijā paziņojuši arī “Anodox Energy Systems”. Zviedrijas uzņēmums Latvijā attīstīs bateriju ražošanu elektroauto. Savukārt Ukrainas uzņēmums “Enamine”, kas ir pasaulē vadošais ķīmisko savienojumu un ar tiem saistīto pakalpojumu piegādātājs farmācijas nozarē, ir uzsācis darbu pie uzņēmuma paplašināšanas Latvijā.

Lai gan pēc akciju tirgus indeksu reitingiem 2022. gads būs bijis sliktākais pēdējo desmit gadu laikā, kopējais investīciju pievilcīgums starp dažādām valstīm bijis atšķirīgs. Baltijas valstis, tostarp Latvija, pēdējos gados ir uzrādījušas labu izaugsmi investīciju piesaistes jomā. Lielā mērā tas ir noticis, pateicoties izmaiņām globālajās piegādes ķēdēs, kuras izraisīja pandēmija, kā arī tam, ka Baltijas valstīs joprojām ir pieejami augsti kvalificēti speciālisti un samērīgas biznesa uzturēšanas izmaksas. Kopumā ar LIAA atbalstu 2022. gadā realizēti 40 investīciju projekti, aptverot 18 valstis. Visplašāk pārstāvētas Vācija un Norvēģija, katra ar sešiem projektiem. Kopējais uzskaitītais investīciju apjoms ir 473 miljonu eiro apmērā, tomēr daļai projektu investīciju apjoms netiek atklāts, tādēļ faktiskais investīciju apjoms visdrīzāk būs lielāks.

“LIAA investīciju projektos aptuveni divas trešdaļas no ienākošajām investīcijām ir attiecināmas uz zināšanu ietilpīgām nozarēm. Tas iezīmē pagrieziena punktu, ka spējam būt interesanti nozarēm ar augstu pievienoto vērtību. Darbs ar šiem projektiem prasa lielāku iedziļināšanos un citas darba metodes, tomēr rezultāti apliecina, ka esam uz pareizā ceļa un tā sauktā ekonomikas restrukturizācija notiek,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Daudzas Ziemeļvalstu kompānijas Baltiju uztver kā savu mājas tirgu. Pēc līdzīga modeļa strādā arī Latvijas uzņēmumi. Cenšamies pārņemt labo praksi un piedāvāt savus risinājumus. Latvijas biznesa vide ir ļoti elastīga un valsts izmērs ļauj ātri pārbaudīt, kas strādā un kas nē. Savā ziņā esam kā izmēģinājumu platforma, kas īpaši svarīgi tehnoloģiju uzņēmumiem, lai pārliecinātos par savu produktu vai pakalpojumu dzīvotspēju. “Latvijas valsts tēla stratēģija tiek balstīta uz misiju pieeju, vēlamies koncentrēt zināšanas un resursus, lai sasniegtu ambiciozākus mērķus. Periodā līdz 2027. gadam vēlamies dubultot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kas ir priekšnoteikums straujākai inovāciju ieviešanai un uzņēmumu produktivitātes paaugstināšanai. Tie ir lieli mērķi, tādēļ būtisks uzsvars tiek likt uz gudrajām investīcijām,” uzsver K.Rožkalns.

Salīdzinoši labus rezultātus investīciju piesaistē 2022. gadā uzrādījuši arī Latvijas jaunuzņēmumi. 2022. gadā Latvijas jaunuzņēmumi piesaistījjuši 61 miljona eiro investīcijas. Pamanāmākos darījumus noslēdza tādi uzņēmumi kā “Juro”, “Giraffe360”, “Aerones”, “Colizeum” un “SaltoX”.

Ziņas avots: www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/pieaug-investiciju-apjoms-zinasanu-ietilpigas-nozares