Podkāstu cikla PARUNĀSIM?! sarunā “Iekļaujošā demokrātija” kopā ar Lību Bērziņu spriedīsim par sabiedrības ar ierobežotām iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, iesaistīties kultūras un politikas procesos.

24.oktobrī plkst.17.00 biedrības ESTO facebook tiešraidē Iveta Balčūne sarunāsies ar iekļaujošās kultūras veicinātāju, dizaineri, biedrības COLORIZE dibinātāju Lību BĒRZIŅU.

Sarunas viese ir dibinājusi biedrību, kuras galvenais mērķis ir iekļaušana caur mākslu. COLORIZE ir aktīvi iekļaujošas mākslas un kultūras vides veicinātāji Latvijā. Sadarbojoties ar vairākām laikmetīgās mākslas institūcijām – Latvijas Laikmetīgās mākslas centru, Latvijas Jaunā teātra institūtu un citām, viņi veicina ikvienam pieejamu kultūras vidi.Sarunas viese pastāstīs par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistes veicināšanas rīkiem, labās prakses piemēriem, iekļaujošām kultūrvietām, dažādiem starptautiskiem projektiem.
Podkāsta vadītājas Lūznavas muižas pārvaldnieces, dažādu jauniešu, kultūras un sociālās uzņēmējdarbības projektu veidotājas Ivetas Balčūnes sarunas biedrene Lība Bērziņa ir iekļaušanas eksperte, izglītotāja, dizainere. Viņai ir ilggadēja pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, dažādās vidēs – dienas centros, nometnēs, muzejos, neformālās izglītības projektos un citur. Sevi viņa dēvē par mākslas vēstnieci. Viņa pēta mākslu dažādos kontekstos un vidēs. No 2014.gada Lības misija ir būt ar mākslu un cilvēkiem. Viņa vada mākslas nodarbības, izmantojot mākslas terapijas metodes. Šo gadu laikā viņa ir vadījusi nodarbības mākslas izstādēs, dienas centros, neformālās izglītības projektos, nometnēs, aprūpes centros u.c.

Podkāstu ciklu, kas turpināsies līdz 2023.gada nogalei, organizē biedrība ESTO. Tā notiek projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” ietvaros. Tā merķis – sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Sadarbības partneris – Norvēģijā reģistrēta biedrība “Bergausis”.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.