Organizācijām un pašvaldībām iespēja kļūt par starptautiskā jaunatnes informācijas tīkla “Eurodesk” reģionālajiem koordinatoriem vai informācijas punktiem

Aicina pieteikties mācību apmeklējumam Zviedrijā par darbu ar jaunatni vietējā mērogā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties organizācijas (biedrības un nodibinājumus) un pašvaldības un to iestādes JSPA administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai 2023.gadā vai sadarbībai informācijas punkta statusā 2023. un 2024.gadā. Par reģionālo koordinatoru vai informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības un to iestādes.

Eurodesk tīklā visā Eiropā šobrīd darbojas vairāk nekā 2100 jaunatnes organizāciju 37 valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī mudināt jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk ar savu darbību atbalsta programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām.

Eurodesk reģionālie koordinatori Latvijā:

  • organizē informatīvus pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas nedēļas ietvaros, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu;
  • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā;
  • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
  • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei;
  • var pretendēt uz nelielu finansējumu pasākumu organizēšanai.

Eurodesk informācijas punkti Latvijā:

  • organizē pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas nedēļas ietvaros, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu;
  • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā;
  • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
  • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei;
  • nesaņem finansiālu atbalstu pasākumu organizēšanai.

Pieteikšanās līdz 2023.gada 3.aprīlim, iesniedzot vienu no diviem pieteikumiem – reģionālā koordinatora vai informācijas punkta statusam nolikumā noteiktajā kārtībā.

Vairāk informācijas (konkursa nolikums un pieteikuma formas) pieejama JSPA tīmekļvietnē: jaunatne.gov.lv/jaunumi/eurodesk/organizacijam-un-pasvaldibam-iespeja-klut-par-starptautiska-jaunatnes-informacijas-tikla-eurodesk-regionalajiem-koordinatoriem-vai-informacijas-punktiem/

Apstiprinātie reģionālie koordinatori un informācijas punkti tiks aicināti piedalīties 2 dienu klātienes mācībās, kuras norisināsies no 17.04.2023. līdz 18.04.2023. Siguldā.