Izsludināts konkurss nevaldības organizācijām “NVO fonds”

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludinājis projektu pieteikumu konkursu programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam  “NVO fonds”, kura mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Pērn veiktā “NVO fonds” pētījuma rezultāti rāda, ka pēdējo gadu laikā atbalstīto organizāciju skaits ir būtiski pieaudzis, ja 2018. gadā tika atbalstīts 31 organizācijas projekts, tad 2020. gadā 70 un 2023. gadā jau 105. Tas nozīmē, ka finansējums nonāk pie arvien plašāka organizāciju skaita un nekoncentrējas tikai atsevišķu organizāciju lokā.

 gada “NVO fonds” konkursā saglabāti priekšnosacījumi, kuri veiksmīgi ir adaptēti iepriekšējos gados. “NVO fonds” ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no četriem darbības virzieniem:

  • “NVO darbības stiprināšana”;
  • “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”;
  • “atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
  • “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.

Projektu var iesniegt konkursā mikroprojektu vai makroprojektu  līmenī ar īstenošanas periodu līdz 10 mēnešiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir palielināts par 10%: mikroprojektiem no 10 000 uz 11 000 EUR un makroprojektiem no 33 000 uz 36 000 EUR.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai 2024. gadā pieejamais finansējums ir 861 582 EUR. Atsaucoties uz NVO sektora vairākus gadus izteikto vēlmi īstenot ilgtspējīgākus projektus, lai nodrošinātu stabilitāti un projekta ietvaros sasniegtu būtiskākus rezultātus, 2022. gadā pirmo reizi tika sniegta iespēja projektus īstenot līdz 22 mēnešiem, paredzot aktivitāšu īstenošanu 2023. un 2024. gadā. Līdz ar to šogad potenciālais atbalstāmo makroprojektu skaits ir mazāks, jo 2022. gada konkursā jau tika apstiprināti 47 makroprojekti, kuriem rezervēta daļa no 2024. gadā makroprojektiem pieejamā finansējuma. Konkursā mikroprojektu kategorijā 2024. gadā paredzēts finansējums 470 000 EUR, kas pietiekams vismaz 43 mikroprojektu atbalstam, savukārt makroprojektiem 391 582 EUR, kas pietiekams  11 jaunu makroprojektu atbalstam.

“NVO fonds” ir viens no būtiskākajiem rīkiem, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību. Fonda finansējums sniedz iespēju gan lielām, gan mazām nevaldības organizācijām īstenot iecerētos projektus un celt savu kapacitāti. Šogad esam veikuši izmaiņas, lai atbalstītu un spēcinātu mazo NVO kapacitāti, palielinot atbalstāmo mikroprojektu apjomu. Vienlaikus vēlos atzīmēt, ka līdz šim esam daudz paveikuši, lai izstrādātu ērtu projektu pieteikumu un atskaišu dizainu,  un šogad esam spēruši vēl vienu soli, atvieglojot darbu projektu iesniedzējiem, “skaidro Fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 6. oktobra plkst. 12.00, nosūtot uz Fonda  e-pasta adresi: nvofonds@sif.gov.lv .

 Lai informētu projektu iesniedzējus par pieteikšanos un konkursa norisi, šā gada 20. septembrī plkst. 11.00 tiks organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas fonda facebook lapā, kura laikā interesentiem būs iespējams uzdot savus jautājumus. Domājot par informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tiešraidei arī tiks nodrošināts surdotulkojums.

Projektu pieteikumus vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Valsts kancelejas, kā arī vismaz viens NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

Vēršam uzmanību, ka ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar projektu iesniegšanu, droši variet vērsties pie programmas vadītājas Ingas Liepas ( epasts: inga.liepa@sif.gov.lv, tālrunis +371 22811004).