Notiks diskusijas par Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumiem un iespējām

2023. gada 14. un 15. septembrī  notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētās diskusijas projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Diskusiju mērķis ir apspriest Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktās nacionālo interešu telpas Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, nodrošināt ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, Austrumu pierobežā.

Diskusijas ar uzrunām atklās Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits. 2023. gada 14. septembrī plānotas ieinteresēto pušu diskusijas “Augsti kvalificēta darbaspēka attīstība un piesaiste – IT nozares attīstība Austrumu pierobežā” un “Reģionu cilvēkresursu un inovāciju piesaiste – augstskolu loma, savukārt 2023. gada 15. septembrī ieinteresēto pušu diskusijas “Latgales reģiona apdzīvotības perspektīva un instrumenti perspektīvas īstenošanai” un “SEZ kā reģionālās attīstības instruments – investīciju modelis bez ārējiem resursiem”.

Diskusiju ietvaros paredzēts uzklausīt un apspriest nozares ekspertu, uzņēmēju, ieinteresēto pušu vērtējumus par diskusiju tēmām, iespējām veicināt Austrumu pierobežas attīstību, sagatavojot Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2023.-2025.gadam.

14. septembris – dienas kārtība

15. septembris – dienas kārtība

Diskusijas tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale)” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!