Notika pēdējās “DI Latgalē” projekta ietvaros rīkotās apmācības par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanu

Šī gada 11., 12. un 13. decembrī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika apmācības Latgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu speciālistiem (sociālajiem audzinātājiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, aprūpētājiem, audzinātājiem) par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanu.

Trīs dienu laikā biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” pārstāvji dalījās savā ikdienas darba pieredzē un praktiskajos padomos gan strādājot ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, gan sadarbojoties ar kolēģiem un citām iestādēm.

“DI Latgalē” projekta ietvaros Latgales reģionā tika izveidoti trīs Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi (ĢVVP) – Daugavpilī, Krāslavā un Augšdaugavas novada Naujenes pagastā. Neskatoties uz aizņemtu pirmssvētku laiku, 17 speciālisti no mīnētajām iestādēm čakli mācījās un dalījās savā pieredzē ar kolēģiem, lai uzreiz pēc apmācībām pielietotu jaunās zināšanas savā darbā.

Apmācību laikā tika runāts gan par sadarbību ar bērna bioloģisko ģimeni, gan par traumām un to ietekmi uz bērna dzīvi, gan par jauniešu no ārpusģimenes aprūpes sagatavošanu patstāvīgai dzīvei un daudzām citām ļoti svarīgām tēmām.

Visi dalībnieki atzīmēja, ka apmācību laikā sanāca ne tikai “pakustināt smadzenes”, bet arī iedvesmoties vienam no otra un gūt tik nepieciešamo atbalstu no kolēģiem.


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale