Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

Šī gada 18. aprīlī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” kamīnzālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu projekta aktualitātes un pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām, ka arī padalītos ar savu pieredzi ar kolēģiem.

Sanāksmi atklāja Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, novēlot visiem klātesošajiem ražīgu dienu un pateicoties katram projekta dalībniekam par ieguldīto darbu. Tad DI projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele iepazīstināja klātesošos ar šī brīža sasniegtajiem rezultātiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā projekta mērķgrupām un izmaksāto kompensāciju apmēru, veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 313 un SBSP vienības izmaksu metodikā.

Sanāksmes laikā tika apspriesta arī sadarbība ar citām pašvaldībām, problēmas un turpmākās darbības, kas saistītas ar DI projekta noslēgšanos Latgales plānošanas reģionā, ka arī tika apspriesti jautājumi, kas visbiežāk rodas dokumentācijas sagatavošanas procesā.

Savus ieskatus projekta ietvaros realizētajos labajos darbos prezentēja arī Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Rēzeknes valstspilsētas Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns un Daugavpils valstspilsētas DI projekta vadītāja Viktorija Teličene. Tika pārrunāti ne tikai padarītie darbi un izaicinājumi, bet arī izteikti priekšlikumi turpmākai sadarbībai un kopīgu pasākumu rīkošanai.

Arī šogad sanāksmes dalībniekiem tika sagādātas pārsteiguma dāvaniņas, kas darinātas ar Latgales pašvaldību Dienas centru un Specializētu darbnīcu dalībnieku – pieaugušo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem – rokām.

Pēc oficiālās daļas noslēgšanas, visi dalībnieki draudzīgi apmeklēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes: “Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Priedīte”” un Grupu dzīvokļus. Neformālajā gaisotnē ar kolēģiem tika izrunāti vēl daudzi praktiskie jautājumi, gūtas jaunas idejas un iedvesma, un nolemts, ka ir jātiekas biežāk.

Pasākums notika 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.


Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862