Noslēgusies amatnieku radošās darbības nedēļa Krāslavā

Ar daudzveidīgu programmu ir noslēgusies amatnieku radošās darbības nedēļa Krāslavā, kuras ietvaros 25 Latgales amatnieki – keramiķi, rokdarbu veicēji un citu mākslu pratēji attīstīja radošuma prasmes, mācoties ieraudzīt atšķirīgo un savienot nesavienojamo, ar mērķi veidot jaunus, konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus.

Pasākuma laikā amatnieki piedalījās un līdzdarbojās sešās interaktīvās darbnīcās, vēroja citus meistarus darbībā, apmainījās ar pieredzi un aroda prasmēm, iedvesmojās no veiksmes stāstiem.

Keramiķi Olga un Valdis Pauliņi demonstrēja keramikas izstrādājumu veidošanu un citus podniecības procesus, ieskaitot cepļa likšanu, iekurināšanu un atvēršanu.

Aktīva un radoša dažādu stikla vitrāžu un izstrādājumu veidotāja, jaunu formu un pieeju meklētāja Elvīra Škutāne dalījās pieredzē, kā rodas formas un saturiskās domas sintēze stikla apstrādes procesā.

Juris Kokins gatavo dažādus interjera elementus, traukus un rotaļlietas no koka, saglabājot koka dabiskās īpatnības. Katrā darbā tiek akcentēta koka forma, tekstūra un faktūra. Kokapstrādes meistardarbnīcā Juris piedāvāja neparastu redzējumu par koku un cilvēku, dalījās savā darba pieredzē.

Audējas Aina Guba un Indras aušanas darbnīcas meistares stāstīja par nozares jaunumiem, aktualitātēm Latvijā un pasaulē, mūsdienīgas amatniecības produkta dizaina īpašībām un to potenciālu. Demonstrēja dažādu tekstilzistrādājumu tapšanas procesu.

Smaržu un aromātu meistardarbnīcas laikā Marina Beļajeva iepazīstināja ar aromātisko izejvielu daudzveidība, vīraka, garšaugu, eļļu un smaržu izmantošanu dažādu produktu un pakalpojumu radīšanai. Ekoziepju izgatavošanas meistarklases laikā Inta Reča pastāstīja un parādīja daudz jaunu un interesantu lietu – gan par Latgales rakstu zīmēm, gan par pašu ziepju veidošanas niansēm. Savukārt ZS “Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba aizraujoši stāstīja par ārstniecības augiem, zāļu tējas pagatavošanas noslēpumiem un vaska svecēm.

Latgales kulinārais mantojums plaši tika demonstrēts Kulinārā mantojuma darbnīcas laikā. Muzejā “Andrupenes lauku sēta” notika meistarklase maizes cepšanā, Latgales kļocku un kakorkas pagatavošanā. Alus darītavā “Murza” amatnieki iepazinās ar alus tapšanas procesu un iedvesmojās no Artjoma Gekiša drosmes darboties ekskluzīvā alus tirgus (jeb craft) segmentā. Siera meistarklase Ludmilas Peculevičas vadībā un Georgija Birkes šmakovkas darītavas apmeklējums neatstāja vienaldzīgu nevienu. Savukārt to, kā veiksmīgi tiek apvienotas seno amatu prasmes, radošums, tūrisms un kulinārais mantojums, pasākuma dalībnieki uzzināja zirgu sētā “Klajumi”.

Nedēļas noslēgumā tika organizēts amatniecības darbu un kulinārā mantojuma tirdziņš Krāslavas Amatniecības centra iekšpagalmā, kurā amatnieki demonstrēja savas darba iemaņas un aicināja apmeklētājus darboties kopā. Pasākuma kulminācija bija keramikas darbu izņemšana no iepriekšējās nakts garumā kurinātā cepļa.

Radošās darbības nedēļu organizēja Krāslavas novada pašvaldība Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/CRAFTS 2.0 ietvaros. Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions. Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Krāslavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Laila Vilmane,
projekta “CRAFTS 2.0” koordinatore
Krāslavas novada pašvaldībā
e-pasts: laila.vilmane@kraslava.lv