Noslēdzies radošo darbu konkurss “Mēs mīlam Latviju!”

 

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Mēs mīlam Latviju!” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 6. novembra līdz 30. novembrim un mēs ļoti priecājamies, ka tā ietvaros tika saņemti 131 radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.

Izsludinātā konkursa mērķis bija veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošo ideju izpildījumu!

 

Rezultātu apkopojums:

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

 1. Dominiks Krainis (4 gadi) – 1.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1721714028305996

 1. Emīlija Viļuma (2 gadi) – 2.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/232707136501022

 1. Linda Demjanova (14 gadi) – 3.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1063260351342090

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

 1. Balvu PII “Pīlādzītis”, “Zaķēnu” grupas audzēkņi – 1.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1500377174140865

 1. Pavlovsku ģimene – 2.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/1382618855666494

 1. Krāslavas PII gr. “Saulītes” audzēkņi – 3.vieta

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/591634509733099

Žūrijas simpātijas balvu iegūst Alisa Rižaja (4 gadi)

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/266390602690792

Veicināšanas balvas saņems:

 • Jēkabpils novada, PII “Kāpēcītis”, “Cālīšu” grupas audzēkņi
 • Dienvidkurzemes novada, Priekules vidusskolas 2.klases skolēni
 • Soikāna Ludzas mākslas skolas skolēni:

– Laimrūta Jakupāne, 6 gadi. “Babas cymdus izrakstieju”

– Roberts Mortuzāns, 6 gadi. “Dzeda cymds”

– Denija Seņkova, 7 gadi. “Spēlēju, dancoju Latvijai”

– Viktorija Kračus, 8 gadi. “Dziesmu un deju svētki”

– Rēzija Kupreviča, 8 gadi. “Manas dzimtas kods”

– Emili Bogdanova, 8 gadi. “Sirds mīlestības māja”

 • Sāra Kairiša, 12 gadi no Anglijas
 • Samanta Balode, 5 gadi no Anglijas
 • Miks Kairišs, 9 gadi no Anglijas
 • Edmontonas latviešu skoliņas bērni no Kanādas
 • Ričards Kotels (6 gadi, Daugavpils)
 • Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 2.c klases skolēni

Organizatori tuvākajā laikā sazināsies ar laureātiem par balvu saņemšanu.

Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

Papildus informācija:

Latgales plānošanas reģiona

projektu asistente Anna Stalidzāne

e-pasts: anna.stalidzane@lpr.gov.lv.