Noslēdzies Latgales kultūras darbinieku apmācību semināru cikls

No 2023. gada 20. septembra līdz 20.oktobrim Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un „Vienības nams” organizēja mācību semināru ciklu “Kultūras ilgtspēja”.

Četros mācību semināros, kas notika 20. septembrī (klātienē), 28. septembrī (ZOOM platformā) un divi semināri 20.oktobrī (klātienē) ar Latgales kultūras iestāžu darbiniekiem un radošo industriju pārstāvjiem tikās profesionāli un pieredzējuši speciālisti, kuri stāstīja par tādām tēmām kā kultūras ilgtspējas aspekti, sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas instrumenti kultūras projektu komunikācijā, skatuves runas māksla un personīgās enerģijas menedžments.

Apmācību semināra galvenais mērķis bija paaugstināt kultūras nozares speciālistu profesionālās kompetences, lai sekmīgāk organizētu darbu kultūras nozarē un atbalstīt un veicināt Daugavpils un visa Latgales reģiona kultūras darbinieku kapacitātes celšanu.

Kā atzīst semināru cikla dalībnieki: „Visas semināru ciklā piedāvātās tēmas bija aktuālas un noderīgas. Pasniedzēji bija patiešām spēcīgi un profesionāli savas jomas speciālisti. Viennozīmīgi esam ieguvēji, jo katrā no nodarbībām varēja uzzināt ko jaunu. Tagad tikai atliek jaunās zināšanas ieviest savā profesionālajā dzīvē.”

Mācību semināri tika organizēti Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā atbalstītās “Latgales kultūras programma 2023” finansētā projekta “Latgales reģiona kultūras jomas darbinieku kapacitātes celšana III” ietvaros.

Papildu informācija:
Sandra Maskaļova
t.: 654 27552
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv