Norvēģijas eksperti konsultē Latgales pedagogus par uzņēmējdarbību

No šī gada 18. aprīļa līdz 21. aprīlim Latvijā viesojās izglītības ekspertu grupa, kā arī sadarbības partneri no Agderes pašvaldības (Norvēģija). Vizītes laikā pedagogi Hege Elizabeth Fjelldal (Arendāle), Alfhilde Kristensena un Frederiks Hestenes (Risora), kā arī Tharalds T. Lundvall (Junior Achievement Norway) uzņēmējdarbības izglītības darbnīcās “Metodes uzņēmējdarbības izglītības mācību stundās”, kuras notika gan Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, gan Daugavpilī Daugavpils Valsts ģimnāzijā, dalījās pieredzē par metodēm mācību stundās, tika demonstrētas dažādas aktivitātes, paņēmieni, instrukcijas, kā veidot un pasniegt mācību saturu interesanti un aizraujoši.
Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī Aglonas vidusskola Preiļu novadā. Norvēģu viesi bija ļoti patīkami pārsteigti par sirsnīgo tikšanos, kurā paši skolēni vadīja skolas apskates aktivitāti un ar lepnumu stāstīja gan par novada apskates vietām, gan par saviem skolotājiem. Savukārt, Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova un skolotājas Valentīna Ondzule un Rita Ivbule bija sagatavojušas prezentāciju par uzņēmējdarbības izglītības pieredzi skolā, kā arī izstāstīja par interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!” aprobācijas gaitu.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu zālē notika arī atvērtā diskusija “Kas ir uzņēmējdarbības kompetences un kāpēc uzņēmējdarbības izglītība ir vērtīga ne tikai jaunajiem uzņēmējiem”. Diskusijā piedalījās gan Tharalds T.Lundvall (Junior Achievement Norway), gan Lars Holmers Hovens (Agderes pašvaldība), kā arī daugavpilieši Olga Tolmačova (Daugavpils Valstspilsētas Investīciju un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja), Jeļena Dedele (Daugavpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja), Aleksejs Homutiņins (SIA “Rols” valdes priekšsēdētājs, SIA “Element fitness” valdes loceklis), Elizabete Križanovska (Daugavpils Valsts Ģimnāzijas skolniece). Latgales Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, moderējot šo sarunu ciklu, secināja, ka uzņēmējdarbības izglītības pamati ir ļoti svarīgi arī ikdienas dzīvē – finanšu pratība, laika menedžments, personas stipro pušu apzinātība, komunikācijas prasmes un daudzi citi aspekti padara dzīvi kvalitatīvāku un veiksmīgāku dažādās sadzīves jomās arī, tādēļ uzņēmējdarbības pasaules izpratne jau maziem soļiem, bet ir jāsāk apgūt jau pirmsskolas vecumā!
Vizītes noslēgumā viesi no Norvēģijas secināja, ka noteikti vēlas atgriezties atkal Latgalē, jo te ir tik sirsnīgi cilvēki, viesmīlība tiek justa ik uz soļa un arī varbūt izveidot kādu interesantu jaunu sadarbību starp Arendāles un Risoras skolām, jo Latgales reģiona potenciāls ir tik liels, ka iespējams latgalieši paši to nenojauš līdz galam.

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia