No sētnieka par pētnieku. Aicina piedalīties izglītojošā sarunā par saturīgu talkošanu

Tuvojoties Zemes dienai, 20. aprīlī Līvānos un 21. aprīlī Daugavpilī notiks vērienīgās “Vides dienas”. Šajās dienās pilsētu iedzīvotājiem un viesiem ieplānotas neskaitāmas ar vidi un Eiropas Zaļo kursu saistītas aktivitātes, tostarp vides sakopšanas talkas.

Pirms Lielās talkas, Latgales plānošanas reģiona paspārnē esošais “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar vides organizāciju “Zaļā Brīvība” 18. aprīlī pl.: 15:00 rīko integrēti saturīgu sarunu par savākoto atkritumu auditu “No sētnieka par pētnieku”, kas būs vērtīgs metodiskais materiāls skolotājiem un ikvienam aktīvistam, kas organizēs vides sakopšanas talkas un vēlas papildināt savas zināšanas par atkritumu audita ieintegrēšanu talkošanā.

Atkritumu audits ir pētnieciska aktivitāte, kas stiprina pilsonisko līdzdalību savas apkārtnes sakopšanā un pilnveido izpratni par to, cik daudz un kāda veida atkritumi visvairāk ir savākti vides sakopšanas talkā, un kādiem preču zīmoliem būtu jāuzņemas vislielākā atbildība. Atkritumu audits ir arī veiksmīgs palīgs ceļā uz atkritumu daudzuma mazināšanu.

Kā sasaistīt atkritumu auditu ar talkošanu? Kādi sagatavošanās darbi būtu jāveic, lai atkritumu audits izdotos? Kā šādu atkritumu auditu noorganizēt praktiski? Un kas būtu jādara pēc atkritumu audita? Atbilžu meklēšanai uz šiem jautājumiem organizējam Zoom sarunu, kur savu zīmolu audita un poligona atkritumu analīzes pieredzi stāstīs biedrības “Zero Waste Latvia” pārstāve Mairita Lūse. Sarunu vadīs biedrības “Zaļā brīvība” un Cita Daugavpils pārstāve Inga Belousa.

Pieteikšanās sarunai šeit!

Zoom links interesentiem tiks izsūtīts 17. aprīlī uz pieteikumos norādītajiem e-pastiem. Maksimālais zoom sarunas dalībnieku skaits ierobežots!

Ja mēs gribam saglabāt tīru un drošu vidi sev un nākamajām paaudzēm, jārīkojas jau tagad un visiem kopā!

Papildu informācija:

Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv, t.: 26565858