Līdz 28. aprīlim turpinās pieteikšanās biznesa ideju konkursam „ESI UZŅĒMĒJS LUDZAS NOVADĀ 2023”

Tiek izsludināts ikgadējais biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS LUDZAS NOVADĀ 2023”. Aicinām konkursā piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku personu, kurai ir biznesa ideja un, kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Ludzas novada teritorijā. Biznesa ideju projektus aicinām iesniegt no 2023. gada 15. marta līdz 2023. gada 28. aprīlim. 

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Ludzas novada teritorijā, atbalstīt sabiedriski nozīmīgu uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Ludzas novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Kopējais konkursa pieejamais finansējums ir 50 000 EUR.

Viena projekta minimālā summa ir 1000 EUR un maksimālā summa EUR 10 000,00. Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% apmērā no projekta kopējās attiecināmās summas.

Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa nolikumā.

Aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu kopā ar pavaddokumentiem pretendents iesniedz pašvaldībai (Ludzā, Raiņa ielā 16, Klientu apkalpošanas centrā) līdz 28.04.2023.

Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, tālr. +371 29458895, e-pasts: janis.romancans@ludzasnovads.lv.

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste