Medijpratība Latgales pagalmos

Lai stiprinātu jauniešu prasmes un kompetences par medijpratībā, sekmējot demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centrs* 2023. gada 6. un 7. decembrī Daugavpilī un Krāslavā rīko divus seminārus “Medijpratība Latgales pagalmos”.

Eiropas Kustības Latvijā ģenerālsekretāres Lienes Valdmanes vadībā jauniešiem būs iespēja praktiski darboties un stiprināt savas zināšanas medijpatībā atbilstoši digitālā laikmeta prasībām.

Pasākumi notiks 6. decembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolā pl.: 10:40 un 7.decembrī  Krāslavas Varavīksnes vidusskolā pl.: 10:40
 


Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī.

“EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra darbību īsteno Latgales plānošanas reģions.

Papildu informācija: Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv