Lūznavas muiža – iekļaujoša kultūrvieta kopienai, tūrismam, uzņēmējdarbībai. Virzītājspēks lauku teritorijas reģenerācijā.

2022. gadā apritēja nu jau 7 atjaunotās Rēzeknes novada Lūznavas muižas aktīvās darbības gadi.

Savā atjaunotās pastāvēšanas laikā muiža ir sekmīgi atradusi savu vietu gan plašajā Latgales reģiona kultūras piedāvājumā kā kamerkoncertu un vasaras festivālu kultūrvieta, gan arī sociāli atbildīgā attīstībā kā kopradei, iekļaujošai sabiedrībai, sociālajai uzņēmējdarbībai un tūrismam draudzīgas vides veidotāja Rēzeknes novadā.

Balstoties uz 1098 muižas rīkotajiem kultūras un citiem notikumiem (pēc Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra statistikas datiem) no 2015.-2022.gadam uz Rēzeknes novadu atbrauca vairāk kā 100 000 tūristu no 52 valstīm, vairāk kā 900 tūristu grupas, kuri izmantoja arī citus tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā, naktsmītnes, ēdināšanu, dabas objektu apskati, viesošanos pie amata meistariem utt. Muiža sadarbības partneri ir 63 mazi un lieli uzņēmēji, amata meistari, pašnodarbinātie (tostarp, keramika, kokapstrāde, suvenīri, ēdināšanas pakalpojumi, noformētāji, citi tūrisma pakalpojumus sniedzēji, meistarklašu un citu aktivitāšu vadītāji), nevalstiskās organizācijas.

Muižas apbalvojumu listē 2022. gadā ir gan nominācijas diploms Latvijas Arhitektūras gada balvai 2022, gan nominanta gods Dizaina gada balvai 2022 par jaunatklāto pastāvīgo ekspozīciju “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”,  kā arī Latvijas Republikas Tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atzinības raksts ”Gada balvā cilvēku ar invaliditāti atbalstam” (sadarbībā ar biedrību “ESTO”), tāpat muižas iepriekšējo gadu apbalvojumu listē ir labākais tūrisma objekts Latgalē, gan Latgales Top 10 ainava, gan ilgtspējīgākā ēka Latvijā un daudzi citi, taču kā lielākais apliecinājums muižas darbības novērtējumam no sabiedrības puses ir bijis Latvijas mēroga apbalvojums «KULTŪRVIETA 2020», jo Latvijas sabiedrisko mediju gada balva «Kilograms kultūras» 2021.gada pavasarī pirmo reizi kategorijā “Kultūrvieta” ceļoja uz Latgali. Un tieši publikas balsojums bija noteicošais, lai draudzīgā konkurencē pārspētu gan Liepājas teātri, gan Latvijas Nacionālo bibliotēku.  Šī nominācija Lūznavas muižai ir kas vairāk un tā balstās tās definētajās vērtībās – kultūrvēsturē, kvalitātē, kopradē, sadarbībā un attīstībā.

Kultūrvēstures tradīciju mūsdienīga interpretācija ir viens no muižas uzdevumiem, lai piesaistītu bērnu un jauniešu auditorijas. 2021.gada nogalē atklātajā pastāvīgajā ekspozīcijā “Kerbedzs: Sekojot inženiertehniskajām idejām” vienviet sastopas gan vēsture, gan fizika, dizains un tehnoloģijas, un, pateicoties ekspozīcijai, ir krietni paaugstinājies skolēnu grupu skaits, aptuveni trešdaļa (vid. 40) no  gadā esošajām ekskursiju grupām (140), tajā skaitā “Skolas soma”, ir bērnu un jauniešu grupas.

Svarīgs ir Lūznavas muižas darbs finansējuma piesaistē aktivitāšu nodrošināšanai dažādu fondu projektu konkursos. 7 gadu laikā ir īstenoti papildus vairāk kā 90 projekti. Katru gadu tiek piesaistīts finansējums vidēji 14 projektiem, bet, piemēram, 2022.gadā īstenojām 17 projektus (Valsts kultūrkapitāla,  Sabiedrības integrācijas un Latvijas Vides Aizsardzības fonda, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Erasmus+  u.c. programmās).

Saturiski projekti vērsti uz profesionālās mākslas norišu organizēšanu, muižas kompleksa vēstures apzināšanu un popularizēšanu, ekspozīcijas un apmācību materiālu un interaktīvu spēļu par muižas dabas simbolu “sikspārnis” izveidi (arī latgaliešu valodā), muižas parka infrastruktūras uzlabošanu, koprades telpas veidošanu  un apkārtējo sociāli ekonomisko attīstību kopumā.

2022. gadā ir uzsākts darbs jaunajā “New European Bauhaus” programmā (vērsta uz  ilgtspējīgu kopienas un vietas attīstību) sadarbībā ar  Horvātiju un Itāliju par sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas atbalsta sistēmas veidošanu Rēzeknes novadā.

Lūznavas muiža ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sadarbības partneris un sociālās uzņēmējdarbības vēstnesis Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, rīkojot vairākus iedvesmas seminārus, forumus (projekts Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia”, LSUA un British council), aicinot uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus, tajā skaitā cilvēkus ar kustību traucējumiem, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Nākamais solis sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā ir no 2019.gada attīstītā iecere veidot sociālās uzņēmējdarbības  koprades telpu cilvēkiem ar kustību traucējumiem muižas kompleksā esošajā vecajā skolas ēkā, kas vēsturiski 1930.gados ir tikusi būvēta kurlēmo skolas vajadzībām.

Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar vietējo kopienu, tāpēc ļoti augstu vērtējam tās iesaisti muižas darbībā, vai tā būtu novada jauniešu brīvprātīgā līdzdarbošanās kultūras aktivitātēs, kopīga dekorāciju veidošana ar pagasta aktīvākajām rokdarbniecēm vai Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona palīdzība muižas vēsturiskā parka sakopšanā vai arī kopīga piederības sajūta šai kultūrvēsturiskajai vietai. Svarīgs sadarbības aspekts ar vietējo kopienu, kā arī tūrisma pakalpojuma dažādošanā ir Kopienas dārza (jauna tūrisma objekta – Labirinta) īstenošana kādreizējā stadiona teritorijā.

Katru gadu muižā viesojas pieredzes apmaiņā pašvaldību speciālisti no dažādiem Latvijas novadiem (Cēsis, Augšdaugavas novads, Līvāni, Smiltene u.c.) un ar prieku redzam, ka esam bijuši kā iedvesma arī vairāku kultūras mantojuma objektu atdzimšanā Latgalē (Alūksne, Preiļi u.c.), tāpat iekļaujošie mākslas,  koprades un kopienas pasākumi ir pamanīti un 2022. dalījāmies pieredzē par iekļaujošu kultūrvietu, cilvēku ar invaliditāti integrēšanu darba vidē Latvijas laikmetīgās mākslas centra pasākumā Rīgas biržā.

2022. gada garumā tika īstenots Erasmus+ programmas projekts “FinlandLatviaWales (FLW) – Follow”, kura gaitā  laikmetīgās dejas mākslinieki un jaunatnes darbinieki no Latvijas, Somijas un Velsas, izmantojot dažādas ar kustību un deju saistītas pieejas un metodes sociālajai iekļaušanai un jauniešu atbalstīšanai, veidoja koprades dejas izrādes kustību valodā. Tika demonstrēta izrāde “Laumiņu dumpis”, kur apvienojās 22 Rēzeknes novada sieviešu stāsti, pārdzīvojumi un drosme, bet  starptautiskās jauniešu apmaiņas laikā jaunieši no dažādām sociālajām grupām, tajā skaitā bēgļi, imigranti iepazina sevi un savu potenciālu caur kustību un demonstrēja iekļaujošu deju performanci. 

Novembrī  noslēdzās starptautiskais projekts “Cultural Heritage—A Foundation for Building Europe`s Future”, kas risināja kultūras mantojumā balstītus Eiropas attīstības, identitātes perspektīvu jautājumus, kur Lūznavas muižas pārstāvji kopā ar 11 Eiropas valstu – Portugāles, Spānijas, Francijas, Ungārijas, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Maltas, Itālijas, Slovākijas dalībniekiem prezentēja Lūznavas muižas prakses piemērus par kultūras mantojumu kā virzītājspēku vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā, demokrātijas izpausmēs, kopienas aktīvu līdzdalību muižas pakalpojumu attīstībā, koprades pasākumiem, brīvprātīgo jauniešu iesaisti, vietējā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (kadriļas, latgaliešu kultūrtelpa, sakrālais mantojums u.c.), arī skarot kultūras mantojuma mūsdienīgas interpretācijas piemēru – Kerbedza ekspozīciju.

Katru gadu muižas kultūrnotikumu klāsts ir plašs – tradicionālās un laikmetīgās mākslas izstādes, dažādu žanru kamermūzikas koncerti, gan latgaliešu un latviešu kultūru un valodu, literatūru popularizējoši pasākumi, lasījumi, diskusijas un sarunas, kā arī ir iespēja kļūt par mākslas un arī biznesa ideju līdzradītāju. Pie jaunradītajām tradīcijām Rēzeknes novada kultūras dzīvē var minēt mākslu un garšu festivālu „Mākslas pikniks”, Baltijas džeza festivālu „Škiuņa džezs”, brīvdabas ērģeļmūzikas koncertu ar Ivetu Apkalnu, Adventa kalendāra mūzikas festivālu, M.K.Čurļonim veltītos koncertu un izstāžu pasākumu, Eiropas kultūras mantojumu dienas, Kadriļu deju grupas dibināšana un kadriļu balles, literārās sarunas u.c. pasākumus.

2023.gadā strādāsim pie novadnieku radošā veikuma popularizēšanas, rīkojot J.Gaigala piemiņas izstādi, S.Bērziņas porcelāna darbu un I.Haņecka personālizstādes. Tāpat, integrējot jaunās tehnoloģijas (elektronika, 3D filmas), atklāsim klasiķu mūziku jaunā skanējumā. Un, protams, gaidīsim uz mūsu tradicionālajiem notikumiem, 03.06.2023. vasaras sākuma zaļumballi, 22.06. I.Apkalnas Saulrieta ēģeļmūzikas koncertu, 15.07. Mākslas pikniku, 23.08.-27.08. Baltijas džeza festivālu.

Ar cerīgu skatu raugoties nākotnē, aicinu visus sekot jaunākajiem notikumiem www.luznavasmuiza.lv, arī facebook, instagram, tiktok vietnēs, veselību, aizrautību un jaunas iniciatīvas 2023.gadā vēlot,

Lūznavas muižas pārvaldniece
Iveta Balčūne