Lūznavas muižā aizvadīta domnīca “Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Latgalē?”

Šodien, 24. martā, Lūznavas muiža – Luznava Manor notika domnīca “Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Latgalē?”
 “Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma sniegtās iespējas uzņēmēji Latgales reģionā nav pilnībā izvērtējuši. Par to ir jārunā atkal un atkal. Ceru, ka esošais regulējums nākotnē vēl var tikt pilnveidots, lai uzņēmējiem ir izdevīgi integrēt darba tirgū vietējo darbaspēku, saglabāt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, darba vietas arī attālās lauku teritorijās”, norāda Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.
  • Domnīca pulcēja Latgales reģiona viedokļu līderus, uzņēmējus, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kam ir vēlēšanās, iespēja, resursi stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību reģionā, kā arī pašus sociālos uzņēmējus.
  • MĒRĶIS: Saprast katras iesaistītās puses lomu un sagatavot konkrētus rīcību plānus (darbības šeit un tagad, nevis nākotnes vīzijas), lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Latgales reģionā.
Noderīgi:
🔹Video lekcijas, kas sniedz vispārēju priekšstatu par nozari: saite.lv/mVZ
🔹 Pašvaldību loma un iesaiste nozarē: saite.lv/zfp