Ludzā tika aizvadīta LPRAP sēde ar Izglītības un zinātnes ministres dalību

Š. g. 21. jūlijā Ludzas Kultūras namā notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēde, klātesot Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, IZM Izglītības departamenta direktorei Edītei Kanaviņai un Latgales reģiona izglītības pārvalžu un iestāžu darbiniekiem.

LPR Attīstības padomes un Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs iepazīstināja klātesošos ar sēdes darba kārtību un aicināja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus uz atklāto sarunu/diskusiju par skolu tīkla plānošanu Latgales plānošanas reģionā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un IZM Izglītības departamenda direktore Edīte Kanaviņa informēja par IZM piedāvāto skolu tīklu, kas nodrošinās ilgtspējīgu un efektīvu izglītību Latvijā. Kā galvenos faktorus minot, – sasniedzamības kritēriju, skolēnu skaitu klašu grupās un pedagoģiskā personāla kapacitāti. Kā atzina ministre, jau vairāku gadu garumā Izglītības un zinātnes ministrijas lielākais izaicinājums ir izglītības kvalitātes kritums, kas būtiski ietekmē kā sociālo, tā arī ekonomisko situāciju valstī.

@lpr.gov.lv

🇱🇻 Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša par to, kā tika aizvadīta tikšanās Ludzā ar Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem un izglitības darbiniekiem. #latgale #ludzasnovads #latgalesplānošanasreģions #izglitibasministrija #AndaČakša

♬ Inspired business (medium) – TimTaj

Latgales reģiona pašvaldību pārstāvji diskusijā pauda pašvaldību pieredzi izglītības nodrošināšanā, kas skar ne tikai reģionālos faktorus (iedzīvotāju skaits, vecums, ģeogrāfiskais novietojums, attālums), bet arī izglītības iestāžu finansēšanas modeļus. Pašvaldību pārstāvji neslēpa, ka nedrīkst neņemt vērā reģionu specifiku un katra izglītības iestāde ir jāvērtē individuāli, nevis pakļaujot to vienai formulai, kas strādātu pilsētu skolās, ne lauku apvidos. LPRAP izteica arī savus priekšlikumus skolu tīkla reformas jautājumā, aicinot IZM sadarboties ar citām ministrijām, lai veidotu vienotu un efektīvu pakalpojumu pieejamību reģionos.

@lpr.gov.lv

🎙️Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs par diskusiju ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu. #latgale #latgalesplānošanasreģions #izglitibasministrija

♬ Inspirational Business(847053) – TimTaj

Pateicamies Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par veltīto laiku un atvērto dialogu, lai kopā veidotu kvalitatīvu un ilgtspējīgu izglītību Latvijā!

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģions