Biznesa forumā diskutēs par ekonomisko drošību un ilgtspējīgu attīstību Austrumu pierobežā

29. septembrī Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar “BDO Latvija”, Rēzeknes novada pašvaldību un Latgales speciālo ekonomisko zonu organizēs Latgales biznesa forumu “Ekonomiskā drošība, ilgtspējīga attīstība Austrumu pierobežā”.

Uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai pierobežā risinājumi meklēti gadiem ilgi. Kā jūtas uzņēmējs, strādājot Latgalē? Kā spēt piesaistīt investīcijas un plānot attīstību? Kā dzīvot un strādāt pie robežas ar agresīvo kaimiņu, Krieviju, un ne mazāk prognozējamo Baltkrieviju? Tā ir tikai daļa no jautājumiem, kam atbildes iecerēts rast ekspertu un profesionāļu sniegtajā informācijā un tai sekojošā diskusijā.

Forums sāksies plkst. 14.00 un to atklās Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Ar plānoto atbalstu Austrumu pierobežas attīstībai klātesošos iepazīstinās Jevgēnija Butņicka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece.

Savukārt par Eiropas Savienības sankcijām un ar tām saistīto risku vadību informāciju sniegs Jānis Ciguzis zvērinātu advokātu biroja “BDO LAW” advokāts, AML un sankciju prakses grupas vadītājs. Bet Jūlija Strogonova, “BDO Latvia” nodokļu konsultante skaidros, kā veicināt uzņēmumu konkurētspēju, izmantojot nodokļu priekšrocības Latgalē.

Pasākumu noslēgs diskusija par ekonomisko drošību un ilgtspējīgu attīstību Latgalē kurā līdztekus iepriekš pieminētajiem pasākuma dalībniekiem piedalīsies arī Edgars Romanovskis, biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” projektu vadītājs, Edmunds Teirumnieks, 14.Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, Latgales apakškomisijas vadītājs un Sergejs Maksimovs, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs. Par Latgales SEZ kā ekonomiskās attīstības instrumentu reģiona izaugsmei stāstīs LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

LTRK biznesa forumus reģionos organizē pastāvīgi, lai veicinātu sabiedrībā un iesaistīto pušu vidū profesionālas diskusijas par uzņēmējiem nozīmīgiem jautājumiem un meklētu tiem kopīgus risinājumus.

Avots: LTRK