LPRAP sēdē tika aptiprināts LPR 2023. gada darba plāns

Šodien, 15. februārī Latgales pārstāvniecībā Rīgā un paralēli tiešsaistē notika Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes (AP) sēde, kurā dalību ņēma ne tikai pašvaldību priekšsēdētāji, bet arī Latgales plānošanas reģiona projektu, nodaļu vadītāji un speciālisti. Sēdi vadīja pašvaldības vadītājs un plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Sēdes pirmajā daļā pašvaldību vadītājus uzrunāja SIA Anaerobic holding valdes loceklis Mārtiņš Pelšs, informējot par bioloģisko atkritumu pārstrādi enerģijā un biometānu kā alternatīvu Latgalē ražotu degvielu. Tika plaši diskutēts par  biogāzes stacijām un to darbību LPR teritorijā, lai kļūtu videi draudzīgāki un spētu saražot nepieciešamo enerģiju no vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem. Šādas stacijas Latgalē ir izvietojušās netālu no Līvānu, Viļānu, Rēzeknes un Daugavpils pilsētām. Pie Daugavpils valstpilsētas pašlaik atrodas vienīgā strādājošā biogāzes stacija –  SIA “AD Biogāzes stacija”.

Attīstības padome uzklausīja vairāku LPR speciālistu ziņojumus. 

Tika lemts par inovatīvu biznesa ideju konkursa Latgalē „Nākotnes atslēga 2023” īstenošanu, kurš tiek organizēts Latgales plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) ietvaros. Plašāk šeit.

Tika apstiprinātas izmaiņas nolikumā, kas nosaka Atzinības rakstu un Pateicības rakstu dibināšanas un piešķiršanas kārtību.

LPR vadītāja Iveta Maļina-Tabūne informēja par Latgales plānošanas reģiona darba plānu 2023. gadam.

Par pakalpojumu pieejamību 2023. gadā ziņoja projekta  “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI) vadītāja Ināra Krūtkrāmele. Plašāk par DI projekta aktualitātēm šeit.

Sanāksmē tika arī  apspriesti un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar dažādu saimnieciska un organizatoriska rakstura jautājumiem. 

*- Latgales plānošanas reģiona attīstības padome pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju un politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zaiga Lāce