LPR aizvadīta kopīga sanāksme ar LTRK

Šodien, 17. janvārī, notika pirmā Latgales plānošanas reģiona (LPR) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadības kopīgā tikšanās šogad ar mērķi rast vienotas idejas, kā uzlabot dažādus attīstības virzienus Latgalē un turpināt uzņemt aktīvu sadarbības kursu starp LPR un LTRK.

LTRK Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas vadītāja Maruta Juķeviča uzsver, ka ir ļoti svarīgi līdzdarboties un saskaņot virzienus, kā arī tēmas, kuras virzīt tālāk, jo strādājot kopā, iespējams panākt labākus rezultātus, kā arī veicināt svarīgas informācijas apmaiņas procesus. Tāpēc jāturpina arī veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar Latgales apakškomisijas deputātiem Latvijas Republikas Saeimā. 

Sēdes laikā tika plaši diskutēti un izskatīti vairāki jautājumi, kas skar tādas tēmas kā: minimālā alga, darbaspēka nodokļi un darbaspēka pieejamība, esošo ekonomisko zonu regulējums, policentriska attīstība t.i. – iespēju radīšana un lemtspējas palielināšana reģionos. Kā arī Latgales uzņēmēju interešu pārstāvēšana. 

Arī LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ieskicēja galvenās prioritātes: “Mūsu mērķis ir viennozīmīgi efektīvi uzņēmumi. Ir arī jāsaprot, kas šajos mainīgajos apstākļos tiem ir nepieciešams? Mums soli pa solim kopīgi jāiet šis ceļš un jāpārrunā aktualitātes. Ir instrumenti, ir mehānismi, kas strādā un kurus var izmantot, lai veicinātu efektīvāku pārvaldību. Kritiski jāizvērtē arī pieejamās atbalsta programmas, jo tās var nefunkcionēt konkrētajā pašvaldībā vai arī nav interesantas uzņēmējiem. Var izmantot arī sabiedrisko transportu, to pielāgojot uzņēmumu vajadzībām. Iespēju un variantu ir daudz”.

“Esam priecīgi par līdzšinējo un plānoto kopīgo sadarbību ar LTRK. Esam pārliecinājušies, ka kopā var izdarīt vairāk, ja pastāv vienots viedoklis. Jāmin tas, ka līdz šim esam daudz sadarbojušies ar Latgales apakškomisiju Saeimā, ko noteikti plānojam turpināt. Praktiski visi jautājumi tālāk tika virzīti nacionālajā līmenī. Tāpēc šai sadarbībai ir izšķiroša un svarīga nozīme. Protams, ir jādarbojas arī starpinsticionāli, jo reģionam svarīgas ir tādas tēmas kā uzņēmējdarbība, izglītība, sabiedriskais transports, sports utt. Kā prioritāti varu minēt Latgales Speciālo ekonomisko zonu, kura 2022. gadā sasniedza labākos rādītājus savas pastāvēšanas laikā. Pašlaik VARAM kompetencē ir izstrādāt Latgales rīcības plānu nākamajam periodam, kas vieš lielas cerības, ka šādu kopīgu tikšanās reižu laikā  mēs varam vienoties par iniciatīvām, kuras varam iekļaut plānā, “ tā Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.

Plašas diskusijas izraisīja virkne jautājumu par nodokļu atvieglojumiem, darbaspēka atalgojumu, mājokļu programmu, konkurētspēju reģionos, kā arī veidi kā mazināt risku darbaspēka aizplūšanai utt. Tika rastas arī iespējamās kontroles mehānisma iestrādnes. Jautājumus izraisa arī pašvaldību gatavība ,piemēram, uzņemt savā teritorijā uzņēmumus, kuriem ir liela kapacitāte un eksporta tirgus. Tāpēc ir nepieciešami dažādi atvieglojumi un nodokļu privilēģijas, kas sniedz finansiālu labumu arī pašai pašvaldībai. 

Savukārt LTRK Latgales reģionālās padomes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ivo Dembovskis izvirzīja priekšlikumu vairāk pievērsties darbam ar pašvaldībām, izstrādāt tām speciāli paredzētu piedāvājumus un prezentēt tos. 

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka interese par uzņēmējdarbību jāraisa jau no bērnudārza vecuma. “Jāvirza prioritātes izglītībā un jāatvieglo akreditācijas procesi, lai varētu sagatavot ne tikai programmas, kas tiktu paredzētas uzņēmējdarbības un ekonomikas apgūšanai, bet arī sagatavot atbilstošos speciālistus – pedagogus,” tā LTRK Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Mihails Bartaševičs.

“Visu problēmjautājumu laukumu nav iespējams aptver vienā reizē, bet tikšanās attaisnoja tās mērķi un vainagojās ar konkrētu risinājumu, kā arī priekšlikumu izstrādi turpmākai sadarbībai un virzībai augstākos līmeņos,” tā rezumējot diskusiju izteicās LTRK Latgales reģionālās padomes priekšsēdētāja 2. vietniece Inga Zemdega-Grāpe. 

Šīs kopīgās iniciatīvas tiks izskatītas iekļaušanai Latgales rīcības plānā. Tiek plānotas arī turpmākās tikšanās un savstarpēji regulāra informācijas apmaiņa. 

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zaiga Lāce