Līvānos un Daugavpilī aizvadītas Vides dienas

Līvānos un Daugavpilī aizvadītas Vides dienas, kuras laikā abu pašvaldību 1450 skolēniem bija iespēja izglītoties vides pētniecības, dabas aizsardzības, atkritumu šķirošanas, mežsaimniecības un citos jautājumos. Pasākumu organizēja Europe Direct Dienvidlatgales centrs sadarbībā ar Līvānu novada un Daugavpils Valstspilsētas pašvaldībām un dažādām vides organizācijām.

“Pagājušā gada maija sākumā Europe Direct Dienvidlatgales centrs sāka darboties Dienvidlatgales pašvaldībās,” skaidro Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis. “Esam viens no jaunākajiem centriem visā Eiropā, taču esam gana aktīvi. Pagājušajā gadā aktivitātes mēs uzsākām ar Vides dienu Daugavpilī. Šogad mēs esam šo tradīciju vērsuši plašumā. Šodien esam Līvānos. Esam pulcinājuši vairāk nekā desmit dažādas vides organizācijas, kas Līvānu novada pašvaldības jauniešiem no dažādām skolām stāsta par mežu, dabas aizsardzību, zinātniskiem pētījumiem, atkritumu šķirošanas lietām un daudzām citām vērtīgām lietām.”

Šogad Vides dienās ar saviem stāstiem teltīs piedalījās arī Līvānu novada un Daugavpils pilsētas pašvaldības, kas bērniem, jauniešiem un pedagogiem stāstīja par dabas aizsardzību vietējā līmenī, iepazīstināja ar aprīkojumu, ar kādu ikdienā strādā pašvaldības vides speciālisti.

Dažādas aktivitātes piedāvāja Latgales plānošanas reģions, Daugavpils Universitāte, “Latvijas Valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Zaļais punkts, Daugavpils Inovāciju centrs, kā arī biedrības “Baltijas krasti”, ”Zaļā Brīvība” un “Daugavpils Sikspārņu centrs”.

Skolēni varēja gan uzzināt vairāk par Latvijas mežiem, vides pētījumiem, dabas aizsardzību, invazīvajām sugām, atktitumi šķirošanu u.c., tāpat bija iespēja pašiem izmēģināt, iepazīties un izmantot institūciju aprīkojumu. Par šīm aktivitāti bija ļoti liela interese ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem.

Dabas aizsardzības pārvaldes mobilajā mācību klasē bērni varēja iegūt jaunas zināšanas par dažādiem augiem, izspēlējot dažādas spēles un uzdevumus. Savukārt “Latvijas Zaļais punkts” izglītoja skolēnus atkritumu šķirošanas jautājumos, kā arī piedāvāja veikt uzdevumus, lai pārbaudītu savas zināšanas par atkritumu šķirošanu.

“Man visinteresantākā likās spēle, kur bija jāšķiro atkritumi,” saka Jersikas pamatskolas skolniece Anete. “Man patīk šādi pasākumi, jo nav jāsēž skolā,” saka Jersikas pamatskolas skolnieks Imants. “Es uzzināju, kā izskatās daudzu koku sēklas un kā pārstādīt mazus kociņus. Es vēlētos kādreiz pats iestādīt koku.”

Daugavpils Universitātes mācībspēki un biedrības “Zaļā brīvība” eksperti ar jauniešiem dažādos semināros dalījās zināšanās vides interešu aizstāvību, ornitoloģiju, dabas pētniecību u.c. aktuālām tēmām.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs pateicas visiem sadarbības partneriem par vērtīgo darbu sabiedrības izglītošanā!

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī.

Papildu informācija:

Oskars Zuģickis, “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

FOTO ieskats Vides dienās 2023