Latgales jauniešiem sāksies unikāla apmācību programma ”Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”

Lai pavērtu plašākas iespējas Latgales jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai savas pilsētas/novada, Latvijas un Eiropas dienas kārtības veidošanā un pilnveidotu to līderības kompetences, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde un “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, reģiona jauniešiem rīko apmācību programmu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Programma norisināsies gada garumā sākot ar 2023. gada 17. martu.

“Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” ir jauniešu apmācību, līdzdalības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latgales jauniešiem apgūt dažādas jaunas prasmes un padziļināt zināšanas par politisko dienas kārtību Latvijā un Eiropas Savienībā. Viens no programmas virsmērķiem, iesaistot teju visa reģiona pašvaldības, ir palīdzēt Latgales jauniešiem kopā sagatavot pieteikumu Daugavpils kandidēšanai uz Eiropas jaunatnes galvaspilsētas statusu 2027. gadā.

“Šodienas pasaulē bez vispārējās, profesionālās vai akadēmiskās izglītības iegūšanas ir vienlīdz svarīgi attīstīt papildu prasmes, kas ikvienam jaunietim var palīdzēt turpmākajā dzīvē. Un tas ir tieši attiecināms uz līderības prasmi un tās pilnveidošanu. Esmu pārliecināta, ka attīstot līdera spējas, piemēram, kritiski domāt, pamatoti paust savu viedokli, vienlaikus uzklausīt citus un darboties plašas sabiedrības interesēs, Latvijas jaunieši kļūst par spēcīgiem viedokļu līderiem. Tādēļ ar programmu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” vēlos palīdzēt arī Latgales jauniešiem stiprināt līderības prasmes, zināšanas un vērtības, lai viņi varētu gan veiksmīgi veidot savu dzīvi un profesionālo karjeru, gan arī jēgpilni iesaistīties sava novada, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības dienaskārtības veidošanā,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Programma tiek īstenota ar Eiropas Parlamenta deputātes un Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas Eiropas Parlamentā pārstāves Daces Melbārdes patronāžu, deputātei pašai aktīvi piedaloties pasākumos un esot aktīvā kontaktā ar jauniešiem, sadarbībā ar biedrību “Zinis”.  Seminārus līdzfinansē ETP grupa.

Apmācību programmas laikā dažādās Latgales pašvaldībās jauniešiem būs iespēja pilnveidot līderības kompetences, pašiem organizēt jauniešu domnīcas par Latvijā un Eiropas Savienībā aktuālām tēmām, tāpat kopā ar jauniešiem tiks spēlēta Nākotnes pilsētas spēle. Iesaistot vietējos un Eiropas politiķus un ekspertus sarunās ar jauniešiem par Eiropas nākotnes veidošanas izaicinājumiem, tiks dota iespēju jauniešiem radīt jaunatnes programmu un pieteikumu Eiropas jaunatnes galvaspilsētai. Savukārt, veidojot jauno līderu sadarbības tīklu Latgalē un Latvijā, jaunieši tiks mudināti veidot kopīgus sadarbības projektus (t.sk. Erasmus+ programmas ietvaros), kas vērsti uz sabiedrisko labumu, vienlaikus sniedzot atbalstu projektu izstrādei.

Programmas dalībnieki ir 23 Latgales mācību iestāžu vecāko klašu skolēni un studenti, kā arī Latgales jaunatnes organizāciju pārstāvji. Programmas īstenošanā plānots kaskādes princips.

Plašāka informācija: Oskars Zuģickis, EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv.