Noslēgušās Latgales reģiona Demokrātijas Akadēmijas nodarbības

25.04.2023 Rēzeknē, Latgales vēstniecība “Gors” telpās notika Latgales reģionālās grupas, noslēdzošā reģionālā nodarbība. Noslēdzošās Latgales reģiona nodarbības mērķis bija strādāt ar kartēšanas metodi, analizējot pieejamos līdzdalības veidus savā novadā vai pašvaldībā. Pētīt informāciju, kas atspoguļota pašvaldību mājas lapās un izdarīt secinājumus par sabiedrības līdzdalības veidiem un formām. Kartēs atspoguļot jau esošos un veiksmīgākos piemērus, kā ar digitālajiem risinājumiem, tiek sasniegta plaša auditorija un sabiedrībai ir iespējas atrast veidus līdzdarboties konkrētā pašvaldībā. Kā arī veidot iespējamos risinājumus un ieteikumus, kas var noderēt, lai līdzdalību palielinātu.

Nodarbību vadīja Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš un Dienvidltgales NVO centra vadītājs Oskars Zuģickis. Latgales dalībniekiem bija iespēja darboties 4 (četrās) grupās un detalizēti izpētīt savas izvēlētās mērķgrupas (piem., strādājošā iedzīvotāja, aktīvā iedzīvotāja, neaktīvā jaunieša…)  līdzdalības formas pašvaldību darbā, analizējot Krāslavas, Preiļu, Balvu un Augšdaugavas (Daugavpils) pašvaldību mājas lapas, kurās tiek atspoguļota informācija par līdzdalības iespējām.  Darba grupās (esošo līdzdalības iespēju izpētes) rezultātā tikai izveidotas shēmas (kartes) ar līdzdalības formām, kuras strādā konkrētajā pašvaldībā un kuras nemaz netiek pārstāvētas, kā rezultātā katra grupa piedāvāja savu redzējumu, kādas līdzdalības formas varētu tikt ieviestas, lai vietējie iedzīvotāji varētu līdzdarboties aktīvāk.

Ar šo metodi “demokrātijas kartēšana” Latgales reģiona Dalībnieki analizēja un atzīmēja sev, savai kopienai, novadam vai reģionam būtiskākos akcentus, ar kuriem būtu jāstrādā, lai iedzīvotāju iesaiste un līdzdarbošanās būtu pilnvērtīgākā.

Kā atzīst Zemgales NVO vadītājs Uldis Dūmiņš, kura vadībā norisinājās darbs grupās: Ka, pilsonisks aktīvs iedzīvotājs, ir ļoti plašs jēdziens, jo pilsoniskā aktivitāte sākas no brīvprātīgā darba vietējā kopienā līdz pat politiskai darbībai, kas arī ir uzskatāma par pilsonisko aktivitāti. Man šķiet, pilsoniskā aktivitāte sākas brīdī, kad mēs palīdzam kādam, kam tas ir nepieciešams.” Ja gribam pasauli sev apkārt darīt labāku, tad vajadzīga visas sabiedrības iesaiste – katram savā kapacitātē, atbilstīgi savām zināšanām un iespējām. Tas attiecas tiklab kā uz politiķiem, tā pašvaldību darbiniekiem, aktīviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pārliecināts Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. Viņš labas pārmaiņas sabiedrībā salīdzina ar sniega bumbu, kur katrai sabiedrības daļai savs “grūdiens” jāpieliek, lai ideja sāktu “ripot”.

Pēdējās Latgales reģiona Demokrātijas Akadēmijas nodarbības noslēgumā, visi klātesošie izmēģināja testu “Demokrātijas spogulis”, kas kalpo par lielisku rīku savas individuālās pilsoniskās kompetences izpratnes veidošanai vai arī, ja to dara lielākā grupā (līdzīgi kā Latgales reģiona dalībnieki) grupas pilsoniskās kompetences barometra mērīšanai. Atbildot un argumentējot uz Testa “Demokrātijas spogulis” kartīšu apgalvojumiem katram bija iespēja kritiski paskatīties uz savu “demokrātiskumu”.

Nākamās aktivitātes Latgales reģiona dalībniekiem ir gaidāmas Demokrātijas nedēļas ietvaros (no 01.05.2023-09.05.2023), kad ar savām iniciatīvām mēs iesaistīsimies un organizēsim aktivitātes par pilsoniskuma “izglītošanu” ar mērķi palīdzēt līdzcilvēkiem izprast šo kopības sajūtu, piederību un veicināt solidaritātes, apņemšanās un cieņas vērtības.

12.05.2023 notiks noslēdzošā izbraukuma nodarbība visām Demokrātijas Akadēmijas reģionu grupām Mežaparkā, Rīgā, kas nozīmēs to, ka katrs iesaistītais atskatīsies uz iegūto Demokrātijas Akadēmijas programmas ietvaros.

Mācību programmu īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.