Mācību centrs plus rīko BEZMAKSAS latviešu valodas kursus remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Mācību centrs plus rīko BEZMAKSAS latviešu valodas kursus! Mācībām var pieteikties:

– Latvijas pilsonis, kas ir atgriezīsies vai plāno atgriezties no ilgstošas uzturēšanās valsts uz pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā.
– Nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē.
– Augšminēto personu ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vectēvs, vecāmāte vai laulātais), ja viņi pārceļas no uzturēšanās valsts uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā kopā ar augšminēto personu.

Lai iepazītos ar kursa programmu, atveriet saiti: goo.su/E7BvuK

Lai pieteiktos kursam, Jums ir jāatver saite: goo.su/Ulzub un jāaizpilda anketa. Pēc Jūsu datu rūpīgas izskatīšanas, ar Jums sazināsies mācību centra pārstāvji.

Apmācība notiks attālināti, izmantojot platformu ZOOM.
Ilgums: 150 stundas
Kursu saraksts: P. T. un Pk.: plkst. 18:00 – 20:00
Mācību sākuma datums: 27.02.2023.
Projektu organizē Sabiedrības integrācijas fonds.

Sekmīgi apgūstot šos kursus, klausītāji iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, atbilstoši augstākajam, vidējam vai pamata valsts valodas prasmes līmenim. Pēc programmas apguves, izglītojamais spēs pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

Informācija pārpublicēta no www.mcplus.lv